Verstoorde arbeidsrelatie

3 tips om een verstoring in de arbeidsrelatie te voorkomen

11 mei 2021

Verzuim

2 min. lezen

In iedere organisatie komen irritaties voor. Soms kan dit leiden tot een arbeidsconflict, ook wel een verstoorde arbeidsrelatie genoemd. Er wordt gesproken over een verstoorde arbeidsrelatie wanneer tenminste één persoon een verstoring ervaart waardoor de arbeidsrelatie niet goed aanvoelt. Dit kan onderling tussen leidinggevenden zijn, maar ook tussen collega’s of leidinggevende en collega. In deze blog vertellen wij u hoe u een verstoorde arbeidsrelatie kunt voorkomen en wat te doen als er toch sprake is van een conflict. 

Een verstoorde arbeidsrelatie kan bijvoorbeeld ontstaan door onduidelijkheid in verwachtingen, wanneer iemand wantrouwig is, medewerker en leidinggevende verschillen qua visie of wanneer iemand ongewenst gedrag ervaart zoals intimidatie en pesten. 

Medewerkers en leidinggevenden die een verstoring ervaren in een arbeidsrelatie worden onzeker en gaan daardoor overpresteren om op die manier nog beter hun best te doen of juist onderpresteren, omdat ze het gevoel hebben dat ze het toch niet goed kunnen doen. Leidinggevenden die een verstoorde arbeidsrelatie ervaren, kunnen wantrouwen ontwikkelen waardoor zij bijvoorbeeld medewerkers extra in de gaten houden. Bovengenoemde situaties kunnen stressklachten geven en dit kan resulteren in een burn-out en verzuim. Reden genoeg dus om een verstoring in de arbeidsrelatie te voorkomen. 

3 tips hoe u verstoorde arbeidsrelaties kunt voorkomen: 

#Tip 1: Blijf met elkaar in gesprek 
Het is belangrijk dat er een cultuur wordt gecreëerd waar feedback geven en ontvangen mogelijk is. Iemand aanspreken op gedrag vindt bijna iedereen lastig om te doen. Wanneer medewerkers en leidinggevenden leren feedback te geven en ontvangen, kunnen irritaties uitgesproken worden en eventuele verstoorde arbeidsrelaties voorkomen worden.

#Tip 2: Zorg voor duidelijkheid
Veel verstoorde arbeidsrelaties ontstaan wanneer er onduidelijkheden zijn over taken en verantwoordelijkheden van medewerkers. Zorg er daarom voor dat medewerkers en leidinggevenden weten wat ze van elkaar kunnen verwachten binnen de organisatie. 

#Tip 3: Maak afspraken
Door samen afspraken te maken en deze vast te leggen, kunnen de meeste conflicten en/of escalaties worden voorkomen. 

Toch sprake van een verstoorde arbeidsrelatie? 

Bij een verstoorde arbeidsrelatie kan het prettig zijn om het gesprek te laten leiden door een onafhankelijke derde partij. Dit kan bijvoorbeeld een bemiddelaar zijn. De bemiddelaar zorgt dat beide partijen hun belevingen kunnen delen. Gezamenlijk wordt er gekeken naar de rode draad en wat er nodig is om deze verstoring op te lossen. 

Heeft u vragen over het voorkomen van een verstoorde arbeidsrelatie of heeft u een bemiddelaar nodig? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina

 

Wilt u meer informatie? Neem contact op met: