Alle verlofsoorten op een rij 

4 februari 2022

Verzuim

3 min. lezen

Er zijn verschillende verlofsoorten waar u als werkgever mee te maken kunt krijgen. Om u een overzicht te geven welke verlofsoorten er allemaal zijn, hebben we deze op een rij gezet. 

Zorgverlof

Er zijn twee soorten zorgverlof, namelijk: 

A. Kortdurend zorgverlof 

Dit verlof is voor een medewerker die noodzakelijke zorg moeten bieden aan hun partner, ouders of (pleeg)kinderen). De duur van het verlof is maximaal 2 keer per jaar de wekelijkse arbeidsduur. Daarnaast moet u ten minste 70 % van het loon doorbetalen (minimaal het minimumloon)

B. Langdurend zorgverlof 

Langdurend zorgverlof is voor een medewerker die voor een langere periode zorg moeten bieden voor een dierbare met een levensbedreigende ziekte. De duur van het verlof is maximaal 6 keer per jaar de wekelijkse arbeidsduur. Daarnaast bent u niet verplicht als werkgever om het loon van uw medewerker door te betalen. In een CAO kunnen ook andere afspraken over zorgverlof vastgelegd staan. Op de website van de Rijksoverheid kunt u meer informatie vinden over het aanvragen van het zorgverlof.  

Calamiteitenverlof

Bij een aantal gevallen heeft uw medewerker recht op calamiteitenverlof. Denk bijvoorbeeld aan een gesprongen leiding in huis. Op deze website staan enkele voorbeelden die vallen onder calamiteitenverlof. Uw medewerker kan zoveel mogelijk tijd als nodig opnemen voor het oplossen van de eerste problemen. Daarnaast bent u verplicht om het loon van uw medewerker door te betalen, tenzij dit op een andere manier is vastgelegd in de CAO. 

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Een medewerker die zwanger is, heeft recht op zwangerschapsverlof. De duur van het verlof is minstens 16 weken en langer bij een meerling of couveuseverlof. Het zwangerschapsverlof begint 6 tot 4 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum. Het bevallingsverlof gaat in de dag na de bevalling en duurt minimaal 10 weken. Daarnaast wordt het loon van uw medewerker volledig doorbetaald. Hiervoor krijgt u een vergoeding vanuit het UWV. Lees hier meer over zwangerschaps- en bevallingsverlof. 

Geboorteverlof (Partnerverlof) 

Na de geboorte kunnen partners ook verlof krijgen. Ze hebben recht op eenmaal het aantal werkuren per week geboorteverlof (voorheen werd dit kraam- of vaderschapsverlof genoemd). Deze dagen moeten binnen 4 weken na de geboorte worden opgenomen. Daarnaast wordt het loon van uw medewerker volledig doorbetaald. Dit wordt vergoed vanuit het UWV. Lees hier meer over geboorteverlof. 

Aanvullend geboorteverlof

Het is voor partners mogelijk om naast het reguliere geboorteverlof  aanvullend geboorteverlof op te nemen. De duur van het verlof is maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week). Dit mag uw medewerker zelf verdelen over een periode van 6 maanden na de geboorte van het kind. Daarnaast wordt het loon voor 70% uitbetaald als uitkering via het UWV. Als werkgever kunt u ervoor kiezen om de overige 30% aan te vullen. Lees hier meer over aanvullend geboorteverlof. 

Ouderschapsverlof

Medewerkers die kinderen hebben tot 8 jaar oud kunnen gebruikmaken van ouderschapsverlof waardoor ze meer tijd kunnen doorbrengen met het gezin. Ouderschapsverlof is onbetaald (tenzij anders overeengekomen) en geldt ook bij pleegkinderen, stiefkinderen en aspirant-adoptiekinderen. 

Vanaf 2 augustus 2022 hebben medewerkers recht op 9 weken betaald verlof mits deze wordt opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Deze uitkering vanuit het UWV is 70% van het dagloon. Als werkgever kunt u ervoor kiezen om dit aan te vullen tot 100%. Lees hier meer over ouderschapsverlof. 

Adoptie/pleegverlof

Wanneer uw medewerker een kind heeft geadopteerd, heeft uw medewerker recht op adoptieverlof of pleegverlof. Op die manier kunnen ouders en kind aan elkaar wennen. Het verlof mag vier weken voordat het kind in huis komt starten en duurt maximaal 6 weken (aaneengesloten of verspreid over 26 weken). Adoptie/pleegverlof wordt volledig vergoed door het UWV. Hier kunt u als werkgever een uitkering voor aanvragen. Lees hier meer over adoptie/pleegverlof. 

Bijzonder verlof

Er zijn een aantal soorten verlof die onder de noemer ‘bijzonder verlof’ vallen. Denk bijvoorbeeld aan een tandartsbezoek, huwelijk binnen de familie, verhuisdag, sterfgevallen of aan een examen. Lees hier meer over bijzonder verlof. 

Onbetaald verlof

Bij veel organisaties is het mogelijk om onbetaald verlof op te nemen. De periode wordt afgestemd met de werkgever. Deze staan vermeld in de arbeidsovereenkomst, CAO of in het personeelshandboek. 

Wordt uw medewerker ziek tijdens het verlof? Wanneer dit het geval is dan krijgt uw medewerker zijn of haar verlofdagen terug. Uw medewerker is namelijk ziek geworden en heeft de verlofdagen dus niet op kunnen nemen. 

Heeft u vragen over de verschillende verlofsoorten? Neem dan contact op met uw casemanager. Onderaan deze pagina vindt u onze contactgegevens.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met: