Arbeidsongeval: wat moet ik doen?

6 januari 2022

Arbeids­omstandigheden

2 min. lezen

Ieder jaar vinden er nog veel ongevallen plaats op het werk. Naast dat het wettelijk verplicht is vanuit de Arbowet is het ook van belang om als werkgever een veilige werkomgeving te creëren en maatregelen te nemen om ongevallen te voorkomen. Op die manier beschermt u uw medewerkers en voorkomt u verzuim. In deze blog vertellen we meer over wat u moet doen bij een arbeidsongeval en hoe u dit kunt voorkomen. 

Wat is een arbeidsongeval? 

Een arbeidsongeval zegt het eigenlijk al. Dit is een gebeurtenis op het werk of tijdens werktijd waarbij de gezondheid van een medewerker direct in gevaar komt. Wanneer een medewerker bijvoorbeeld van een trap valt en zijn arm breekt of wanneer er een gevaarlijke stof plots vrijkomt en hij bedwelmd raakt. Ongevallen kunnen plaatsvinden in een organisatie, instelling, locatie of bij het werken aan de weg. 

En wat niet?

Goed om te weten: is dat er geen sprake is van een arbeidsongeval wanneer een medewerker een ongeluk krijgt wanneer hij van en naar werk reist (woon-werkverkeer). 

Hoe voorkom ik een arbeidsongeval? 

Met een RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) brengt u risico’s in kaart. De RI&E is een instrument om alle mogelijke gevaren en risico’s die in uw organisatie kunnen bestaan te identificeren en aan te pakken. Wanneer inzichtelijk wordt waar de risico’s liggen binnen het bedrijf dan kunt u maatregelen nemen.

Uit onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie blijkt dat wanneer organisaties de risico’s in hun bedrijf beter beheersen er sprake is van minder ongevallen, minder uitval en lagere verzuimkosten. Wij kunnen u helpen met het uitvoeren en toetsen van de RI&E. Via de website www.zelfinspectie.nl kunt u toetsen hoe veilig uw organisatie is.   

Welke acties moet ik ondernemen? 

En dan heel belangrijk: welke stappen moet u doorlopen wanneer er een ongeval plaatsvindt op de werkvloer. 

Stap 1:

Schakel directe hulpverlening. Bij een klein ongeval de BHV’er. Bij een ernstig ongeval bel direct 112. Daarnaast bent u verplicht om bij dodelijke ongevallen, ongevallen met ziekenhuisopname, blijvend letsel (lichamelijk en/of geestelijk) te melden bij de Inspectie SZW.  Let op: is er direct na het ongeval geen sprake van een ziekenhuisopname of van blijvend letsel, maar blijkt dit pas later? Dan moet u het ongeval alsnog zo snel mogelijk melden bij de Inspectie SZW.  

Stap 2:

Laat zoveel mogelijk intact voor het ongevalsonderzoek. Wanneer alles wordt opgeruimd, kan er geen onderzoek uitgevoerd worden. Een ongevalsonderzoek wordt uitgevoerd om de oorzaak van het ongeval te achterhalen zodat er maatregelen getroffen kunnen worden om dit te voorkomen in de toekomst. Dit kan door onze veiligheidsdeskundigen uitgevoerd worden. 

Stap 3:

Registreer het ongeval in het ongevallenregister in het personeelshandboek, VCA-handboek of kwaliteitssysteem. Dit kan gedaan worden door een HR-medewerker. 

Stap 4:

Wanneer u een arbeidsongevallenverzekeraar heeft, neem dan contact met hen op om het ongeval te melden. 

Wilt u een ongevallenonderzoek uit laten voeren, heeft u vragen over hoe u een ongeval kunt voorkomen of wilt u meer weten over de RI&E? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. 

Wilt u meer informatie? Neem contact op met: