Badhoevedorp

Maak kennis met onze keuringslocatie in Badhoevedorp! Strategisch gelegen en uitstekend bereikbaar met zowel het openbaar vervoer als de auto. Voor medewerkers die met de auto komen is er ruime parkeergelegenheid. Onze neutrale en discrete locatie is ontworpen om de privacy van uw medewerkers te waarborgen, zodat zij zich volledig op hun gemak kunnen voelen tijdens de onderzoeken.

Wij hebben geïnvesteerd in hoogwaardige professionele apparatuur om ervoor te zorgen dat elk onderzoek nauwkeurig wordt uitgevoerd. U kunt erop vertrouwen dat uw medewerkers een prettige en kwalitatieve ervaring zullen hebben. Naast de professionele diensten bieden we ook een aangename sfeer, met vriendelijke collega’s die klaarstaan om uw medewerkers te verwelkomen en te ondersteunen. We verheugen ons erop om uw medewerkers te verwelkomen en een uitstekende service te bieden!

Prins Mauritslaan 1
1171 LP, Badhoevedorp

Diensten

PAGO

Als werkgever heeft u de verplichting om periodiek een PAGO aan te bieden aan uw medewerkers. In het PAGO worden mogelijke werkgerelateerde gezondheidseffecten onderzocht via vragenlijsten en fysieke onderzoeken. Het PAGO wordt opgesteld op basis van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Na afloop worden de bevindingen besproken met een vitaliteitscoach en samengevat in een persoonlijk rapport met heldere resultaten en aanbevelingen.

PMO

Waar het PAGO zich enkel richt op de werkgerelateerde gezondheidseffecten, wordt in een PMO vitaliteit in de bredere zin onderzocht. Hierbij wordt gekeken naar zowel fysieke als mentale conditie en leefgewoonten van uw medewerkers. Deze factoren zijn essentieel voor goede werkprestaties en duurzame inzetbaarheid. Eventuele verplichte onderzoeken (op grond van de RI&E) kunnen eveneens deel uitmaken van het PMO.

Keuringen

Elke functie vereist zowel fysieke als mentale inzet van medewerkers. Regelmatig onderzoek naar de capaciteit van uw werknemers om te voldoen aan de eisen die in hun functie worden gesteld, is essentieel om de veiligheid van zowel henzelf als anderen te bewaken. Voor sommige beroepen zijn medische keuringen zelfs verplicht. Bij Richting bieden we diverse keuringen aan en adviseren we graag over de juiste keuze voor uw medewerkers.

Wilt u meer informatie? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen. Staat uw antwoord er niet tussen?

Benieuwd wat Richting voor uw organisatie kan betekenen? Wij helpen u graag verder!

Veelgestelde vragen

PAGO staat voor Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek. PMO staat voor Preventief Medisch Onderzoek.

PMO en PAGO zijn beide onderzoeken gerelateerd aan de werkomgeving en de gezondheid van medewerkers. Graag leggen we de verschillen aan u uit:

PMO
Doel: Onderzoekt de algehele gezondheid van medewerkers.
Bereik: Naast de fysieke gezondheid worden ook leefstijl en psychosociale arbeidsbelasting onderzocht, zoals werkstress.

PAGO
Doel: Onderzoekt voornamelijk risico’s die verband houden met het werk.
Bereik: Het onderzoek is gebaseerd op risico’s zoals die zijn benoemd in de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie). Het is vooral gericht op onderzoek en in mindere mate op de preventie van deze risico’s.

Samenvattend richt het PMO zich op een breder scala van factoren, waaronder de algehele gezondheid en psychosociale aspecten, terwijl het PAGO zich specifiek concentreert op risico’s die verband houden met het werk en die zijn geïdentificeerd in de RI&E.

De werkgever moet zijn medewerkers volgens artikel 18 in de Arbowet periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) gebaseerd op de restrisico’s in de RI&E aanbieden. U bent dus verplicht om uw medewerkers periodiek de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan een PAGO. 

Het aanbieden van een PMO is niet bij wet verplicht. Echter is het wel mogelijk om een PMO samen te stellen waarin zowel de onderzoeken uit het PAGO als aanvullende onderzoeken gericht op vitaliteit in de bredere zin zijn opgenomen. Hiermee is het mogelijk dat u ook wanneer u een PMO aanbiedt, voldoet aan artikel 18 van de arbowet. 

De frequentie waarmee werkgevers een PAGO moeten aanbieden, wordt niet expliciet vermeld in artikel 18 van de Arbowet. Deze frequentie moet echter worden gebaseerd op de gezondheidsrisico’s die verband houden met het specifieke werk en de aard van de werkzaamheden die door werknemers worden verricht. Vaak wordt deze beoordeling gemaakt tijdens de uitvoering van de verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). In sommige gevallen is de exacte frequentie hiervoor vastgelegd in een CAO. Dit kan met name het geval zijn als er specifieke gezondheidsrisico’s verbonden zijn aan de uitvoering van het werk.

In zijn algemeenheid is het advies om elke 3 tot 5 jaar de RI&E te beoordelen en waar nodig te vernieuwen. Het PAGO kan in hetzelfde ritme in aansluiting op deze beoordeling worden aangeboden. 

Hoewel u als werkgever verplicht bent om een PAGO aan te bieden, is de medewerker niet verplicht om deel te nemen aan het PAGO, dit geschiedt geheel op vrijwillige basis.

Dit is afhankelijk van de inhoud van het onderzoek. Gemiddeld duurt het invullen van een vragenlijst 20 minuten. De fysieke testen inclusief vitaliteitsgesprek nemen 60 tot 90 minuten in beslag.

De prijs van de onderzoeken varieert op basis van de specifieke onderzoeksinhoud. Deze wordt in samenspraak met de bedrijfsarts en de werkgever vastgesteld, rekening houdend met de taken, arbeidsgerelateerde risico’s van de medewerkers en de wensen van de werkgever. Wij stellen graag een vrijblijvende offerte op om de kosten voor uw organisatie inzichtelijk te maken.

U kunt hiervoor een aanvraag doen middels de knop Vraag uw offerte aan op deze pagina.

Een medische beroepskeuring is noodzakelijk en verplicht bij beroepen die aan bijzondere medische eisen moeten voldoen. Denk bijvoorbeeld aan beroepen waarbij medewerkers blootgesteld kunnen worden aan gevaarlijke stoffen of een werkplek die veel veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Voorbeelden hiervan zijn medewerkers die werken met ademluchtbescherming of werkzaam zijn als vrachtwagenchauffeur.

De inhoud van de medische beroepskeuring is afhankelijk van de inhoud van de functie. Vaak zijn er wettelijk vastgestelde protocollen van toepassing die gevolgd moeten worden. Bij de uitvoering van deze keuringen beoordeelt de arts de gezondheid van de medewerker door middel van een vragenlijst, fysieke onderzoeken en een gesprek op basis van het protocol. De uitslag van een beroepskeuring kan “geschikt”, “ongeschikt” of “onder voorwaarden geschikt” zijn. Een beroepskeuring kent een einddatum die op het uitslagformulier vermeld wordt. Na het verstrijken van deze einddatum mag de medewerker de betreffende werkzaamheden niet meer uitvoeren. Let er dus op dat de beroepskeuring vóór het verlopen van de geschiktheidsverklaring afgerond is.

De prijs van de onderzoeken varieert op basis van de specifieke onderzoeksinhoud. Deze wordt in samenspraak met de bedrijfsarts en op basis van de voor de keuringen geldende normen vastgesteld. Wij stellen graag een vrijblijvende offerte op om de kosten voor uw organisatie inzichtelijk te maken. U kunt hiervoor een aanvraag doen middels de knop ‘Vraag uw offerte aan’ op deze pagina.

Bij Richting beschikken we over verschillende professionals die worden ingezet bij de uitvoer van de onderzoeken, namelijk vitaliteitscoaches, keuringsassistentes en artsen. Welke professional voor uw organisatie wordt ingezet, is afhankelijk van de inhoud van de onderzoeken.

De medewerkers krijgen inzicht in de eigen vitaliteit door een persoonlijk rapport, waarin de resultaten van vragenlijsten en fysieke onderzoeken zijn opgenomen. Bij Richting vinden we privacy belangrijk, daarom worden individuele resultaten alleen met de betreffende medewerker gedeeld. 

Wanneer er 20 of meer medewerkers deelnemen aan de onderzoeken, kan de werkgever een rapportage ontvangen waarin de geanonimiseerde groepsresultaten worden teruggekoppeld. Op basis van de bevindingen ontvangt de werkgever advies over welke thema’s aandacht behoeven binnen de organisatie. Op basis hiervan kunt u gefundeerde keuzes maken in uw vitaliteitsbeleid. Richting adviseert u hierbij graag over effectieve interventies die hieraan gekoppeld kunnen worden, zowel binnen uw organisatie als door Richting of een van onze samenwerkingspartners.

De uitslag van een keuring kan “geschikt”, “ongeschikt” of “onder voorwaarden geschikt” zijn. Zowel de werkgever als de medewerker ontvangen deze uitslag. Alleen de medewerker ontvangt een onderbouwing van de uitslag. Deze onderbouwing wordt enkel met de werkgever gedeeld indien de medewerker hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.