Bescherm uw medewerkers tegen ongewenst gedrag!

4 februari 2022

Arbeids­omstandigheden

< 1 min. lezen

Doordat we met veel mensen te maken hebben tijdens het werk kunnen er soms vervelende dingen gebeuren. Zo kunt u te maken krijgen met medewerkers die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen, maar ook met medewerkers die grensoverschrijdend gedrag ervaren. Dit heeft veel effect op uw medewerkers en kan leiden tot verzuim. In deze blog leest u hoe u om kunt gaan met ongewenst gedrag binnen uw organisatie.

Wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag? 

In de aflevering van BOOS is er veel aandacht besteed aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hier is sprake van wanneer iemand niet instemt met de handelingen van de ander. Dit kan betasting, aanranding of een seksistisch getinte opmerking zijn. 

Wat kunt u doen als werkgever?

Als werkgever bent u vanuit de Arbowet verplicht om ongewenst gedrag te voorkomen of te beperken binnen uw organisatie. Het is belangrijk om een beleid op te stellen wat gewenst en ongewenst gedrag is en hoe hiermee om wordt gegaan. Daarnaast kan het inzetten van een vertrouwenspersoon een bijdrage leveren aan een veilige werkomgeving. 

Vertrouwenspersoon selecteren

Een vertrouwenspersoon kan zowel intern als extern aangesteld worden. Bij het kiezen van een interne vertrouwenspersoon is het belangrijk om iemand te selecteren waarbij medewerkers zich veilig kunnen voelen. Dit betekent dat een vertrouwenspersoon geen machtsverhouding t.o.v. medewerkers mogen hebben, zoals een HR-medewerker, directeur of leidinggevende. 

Het is ook mogelijk om een externe vertrouwenspersoon in te huren via Richting. Onze vertrouwenspersonen zijn erkend door de Landelijke Vereniging Van Vertrouwenspersonen. Zij kunnen ingezet worden voor zowel ongewenst gedrag als integriteitskwesties.

​Bent u benieuwd hoe u het beleid binnen uw organisatie aan kan passen om ongewenst gedrag tegen te gaan? Of heeft u vragen over het inzetten van een vertrouwenspersoon? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! Onderaan deze pagina vindt u onze contactgegevens.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met: