Bescherm uw medewerkers tegen ongewenst gedrag

17 januari 2023

Arbeids­omstandigheden

2 min. lezen

In Nederland worden verschillende vormen van ongewenst gedrag onder de aandacht gebracht en aangepakt. De misstanden rondom The Voice of Holland en De Wereld Draait Door zullen u niet ontgaan zijn. Ook in uw organisatie is het belangrijk om bewust te zijn van ongewenst gedrag, omdat dit kan leiden tot een onveilige en ongemakkelijke omgeving. U kunt te maken krijgen met pestgedrag van collega’s, agressiviteit vanuit klanten, discriminatie of zelfs geweld. Dit heeft veel effect op uw medewerkers, wat uiteindelijk kan leiden tot verzuim.

Vanuit de Arbowet bent u als werkgever verplicht om uw medewerkers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Dit zijn factoren die stress kunnen veroorzaken zoals werkdruk, (seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld. Maar het kan ook gaan over integriteitskwesties als fraude, diefstal, omkoping en verduistering op de werkvloer. Hoe u daarmee omgaat als werkgever, leest u verder in deze blog. ​

Als werkgever moet u een beleid voeren om ongewenst gedrag te voorkomen of te beperken binnen uw organisatie. Een vertrouwenspersoon kan een positieve bijdrage leveren aan het creëren van een veilige werkomgeving voor uw medewerkers. 

Wat doet een vertrouwenspersoon?

  • Een vertrouwenspersoon luistert, stelt de juiste vragen, blijft neutraal en gaat altijd vertrouwelijk met de gekregen informatie om.
  • Een vertrouwenspersoon kijkt samen naar een gewenste oplossing, maar de medewerker blijft aan zet. 
  • De vertrouwenspersoon koppelt geen informatie terug naar de werkgever, tenzij de medewerker hier specifiek om vraagt.

Waarbij kan een vertrouwenspersoon ondersteunen?

  • Het geven van voorlichtingen: een vertrouwenspersoon geeft voorlichting over ongewenst gedrag aan medewerkers. Daarnaast helpt hij of zij met het opzetten van het beleid omtrent gewenst gedrag binnen uw organisatie.
  • Ondersteuning bij klachtenprocedure: wanneer een medewerker een klachtenprocedure wilt starten, neemt een vertrouwenspersoon een informerende en begeleidende rol aan tijdens het proces.  
  • Helpen het gesprek aan te gaan: wanneer een medewerker het gesprek bijvoorbeeld wil aangaan met zijn of haar leidinggevende, zorgt de vertrouwenspersoon ervoor dat de medewerker zelf sterk genoeg is om het gesprek aan te gaan. Door bijvoorbeeld het gesprek te oefenen of mee te gaan naar het gesprek. 
  • Ondersteuning bij aangifte: een vertrouwenspersoon ondersteunt bij een aangifte bij bijvoorbeeld discriminatie. 
  • Doorverwijzen: wanneer een medewerker last heeft van psychische klachten door bijvoorbeeld pestgedrag kan hij of zij doorverwezen worden naar de juiste persoon, zoals een bedrijfsarts of psycholoog.

Hoe kies ik een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon kan zowel intern als extern aangesteld worden. Bij het kiezen van een interne vertrouwenspersoon is het belangrijk om iemand te selecteren waarbij medewerkers zich veilig kunnen voelen. Dit betekent dat een vertrouwenspersoon geen machtsverhouding t.o.v. medewerkers mag hebben, zoals een HR-medewerker, directeur of leidinggevende. 

Het is ook mogelijk om een externe vertrouwenspersoon in te huren via Richting. Onze vertrouwenspersonen zijn erkend door de Landelijke Vereniging Van Vertrouwenspersonen. Zij kunnen ingezet worden voor zowel ongewenst gedrag als integriteitskwesties.

In deze video licht het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kort toe wat de rol is van een vertrouwenspersoon.

​Bent u benieuwd hoe u het beleid binnen uw organisatie aan kan passen om ongewenst gedrag tegen te gaan? Of heeft u vragen over het inzetten van een externe vertrouwenspersoon? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! Onderaan deze pagina vindt u onze contactgegevens.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met: