Heeft u al een BHV’er? Deze is verplicht!

BHV

Leestijd: 2 minuten Als werkgever is het belangrijk om risico’s te voorkomen en te beperken binnen uw organisatie. Middels de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) weet u welke risico’s er zijn en hoe u deze kunt vermijden of verminderen. Op die manier zorgt u voor een veilige werkomgeving. Is er toch sprake van een noodsituatie? Dan kan een […]

Update uw RI&E en voorkom een boete!

Wetswijziging

Leestijd: 2 minuten Als werkgever is het belangrijk om een veilige werkomgeving te creëren. Dit betekent ook dat u vanuit de Arbowet verplicht bent om het risico op besmetting van het coronavirus (COVID-19) te voorkomen of te beperken bij uw medewerkers. Dit is een tijdelijke wijziging in de Arbowet (artikel 3.2a.). Hierin staat dat u als werkgever het […]

Wat kan ik doen tegen agressie en geweld?

Voorkomen agressie en geweld

Leestijd: 3 minuten De agressie op de werkvloer is het afgelopen jaar flink gestegen. Een voorbeeld van agressie op de werkvloer kan zijn wanneer een medewerker boos en intimiderend gedrag vertoond tegenover een collega. Dit kan variëren van verbaal geweld, zoals schreeuwen, beledigen of bedreigen, tot fysiek geweld, zoals duwen, slaan of gooien met voorwerpen. Hoe gaat u […]

Wat kunt u doen tegen pesten op de werkvloer?

Leestijd: 2 minuten Als werkgever heeft u de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Toch zien we in veel gevallen dat er soms sprake is van pesten en discriminatie op de werkvloer. Wanneer medewerkers worden gepest, worden zij onzeker op het werk. Dit kan zorgen voor verzuim en maakt het voor medewerkers extra moeilijk […]

Heeft u al een preventiemedewerker?

Leestijd: 2 minuten Om ervoor te zorgen dat uw medewerkers minder snel verzuimen, is het belangrijk om een arbobeleid op te stellen. Hier staat omschreven hoe u zorgt voor optimale arbeidsomstandigheden voor uw medewerkers. Een preventiemedewerker ondersteunt, denkt mee en adviseert over het arbobeleid. Hij is bijvoorbeeld bezig met het verlagen van het verzuim of het toetsen van […]

Hoe kunnen medewerkers veilig en gezond werken tijdens hitte?

Leestijd: 2 minuten In de zomer kunnen de temperaturen op de werkplek behoorlijk oplopen. Medewerkers ervaren warme klimaatomstandigheden vaak als belastend. Ze raken eerder vermoeid vooral wanneer zij zwaar werk moeten verrichten. Daarnaast neemt het concentratievermogen af. Met name in risicovolle situaties waarbij het belangrijk is om focus te houden. In deze blog leest u verder hoe uw […]

Hoe verlaagt u werkstress bij medewerkers?

Leestijd: 2 minuten Stress bij medewerkers kan zorgen voor verzuim. Medewerkers kunnen door langdurige stress een burn-out krijgen. Als werkgever bent u uw medewerker waarschijnlijk voor een lange periode kwijt. Stress kan ontstaan op de werkvloer, maar ook wanneer het thuis niet lekker loopt. Bij iedere persoon is dit verschillend, maar vaak is het een opeenstapeling van verschillende […]

Een gezonde thuiswerkplek creëren

Leestijd: 2 minuten Medewerkers werken steeds meer thuis. Het is daarom van belang dat zij een goede werkplek hebben. Een slechte werkplek veroorzaakt namelijk fysieke en/of psychische klachten. Reden genoeg om medewerkers te ondersteunen bij thuiswerken. Maar waar moet u dan aan denken? Hierover leest u meer in deze blog. Op kantoor zijn er verschillende mogelijkheden om de […]

Een goede (thuis)werkplek zorgt voor minder verzuim

Leestijd: 3 minuten Wist u dat een goede werkplek zorgt voor minder uitval? Een slechte werkplek veroorzaakt namelijk fysieke en/of psychische klachten. Reden genoeg om de werkplekken van uw medewerkers goed in te richten. Maar waar moet u dan aan denken? Hoe weet u of een werkplek goed is ingericht? En hoe ondersteunt u hen bij een goede […]

Voldoet uw RI&E aan de wettelijke eisen?

Leestijd: 2 minuten In de vorige blog is besproken hoe u met behulp van een RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) voor een veilige en gezonde organisatie kan zorgen. De RI&E is een gestructureerde instrument om alle mogelijke gevaren en risico’s die in uw organisatie bestaan te identificeren en aan te pakken. ​Vervolgens maakt u een plan van aanpak (PvA) waar […]