Ik vertrouw de ziekmelding niet, wat nu?

Leestijd: < 1 minuut Soms kan het voorkomen dat u als werkgever een onderbuikgevoel heeft wanneer uw medewerker zich ziek meldt. Dit is een lastige situatie. Daarom geven wij 3 tips hoe u hiermee om kunt gaan. Tip 1: neem de ziekmelding aan Als werkgever kunt u niet oordelen of de ziekmelding terecht is of niet. Daarom bent u […]

Alle verlofsoorten op een rij 

Leestijd: 3 minuten Er zijn verschillende verlofsoorten waar u als werkgever mee te maken kunt krijgen. Om u een overzicht te geven welke verlofsoorten er allemaal zijn, hebben we deze op een rij gezet.  Zorgverlof Er zijn twee soorten zorgverlof, namelijk:  A. Kortdurend zorgverlof  Dit verlof is voor een medewerker die noodzakelijke zorg moeten bieden aan hun partner, […]

Hoe beïnvloed ik het gedrag van medewerkers?

Leestijd: 2 minuten Soms kan het voorkomen dat u het gevoel heeft dat medewerkers de kantjes er van af lopen. Maar wat de oorzaak is, kan onduidelijk zijn. Als werkgever is het daarom belangrijk om het gesprek aan te gaan. In deze blog geven we praktische tips hoe u dit kunt aanpakken. Waarom een gesprek?  Een gesprek kan […]

Hoe leg ik een periodieke evaluatie vast?

Leestijd: 4 minuten Tijdens de re-integratie kan het voorkomen dat de situatie verandert. Wanneer uw medewerker bijvoorbeeld niet meer kan terugkeren in het eigen werk, wordt door de bedrijfsarts de probleemanalyse bijgesteld. Dit betekent dat het huidige Plan van aanpak geëvalueerd en aangepast moet worden. Deze evaluatie wordt ook wel een periodieke evaluatie genoemd. In deze blog wordt […]

Mijn medewerker is zwanger, wat nu?

Zwangerschap en verzuim

Leestijd: 2 minuten Als werkgever is het belangrijk om bepaalde zaken te regelen wanneer één van uw medewerkers zwanger raakt. In deze blog vertellen wij alles wat u moet weten over het aanvragen van een uitkering, verzuim en werktijden bij zwangerschap en de verschillende risico’s die vastgelegd moeten worden in de RI&E.  Aanvragen uitkering bij UWV Een zwangerschap […]

3 tips om een verstoring in de arbeidsrelatie te voorkomen

Verstoorde arbeidsrelatie

Leestijd: 2 minuten In iedere organisatie komt irritaties voor. Soms kan dit leiden tot een arbeidsconflict, ook wel een verstoorde arbeidsrelatie genoemd. Er wordt gesproken over een verstoorde arbeidsrelatie wanneer tenminste één persoon een verstoring ervaart waardoor de arbeidsrelatie niet goed aanvoelt. Dit kan onderling tussen leidinggevenden zijn, maar ook tussen collega’s of leidinggevende en collega. In deze […]

Waarom een arbeidsdeskundig onderzoek?

Arbeidsdeskundig onderzoek

Leestijd: 2 minuten Wanneer uw medewerker voor een langere tijd verzuimt, is de kans aanwezig dat u te maken krijgt met een arbeidsdeskundige. Hij voert onder andere een arbeidsdeskundig onderzoek uit. Maar waarom en wanneer wordt dit onderzoek uitgevoerd? Wij vertellen in deze blog alles wat u moet weten over een arbeidsdeskundig onderzoek. Waarom een arbeidsdeskundig onderzoek?  Als […]

Hoe stel ik het Plan van aanpak op?

Plan van aanpak

Leestijd: 4 minuten Wanneer uw medewerker zich ziek meldt, bent u samen met uw medewerker verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hij zo spoedig mogelijk terugkeert naar het werk. Dit proces staat beschreven in de Wet verbetering poortwachter (Wvp). Eén van deze onderdelen is het opstellen van het Plan van aanpak. In deze blog leggen we stapsgewijs uit […]

Hoe ga ik het gesprek aan bij lang verzuim?

Lang verzuimgesprek

Leestijd: 3 minuten Wanneer een medewerker ziek is voor een langere periode adviseren we om het contact met uw medewerker warm te houden. Dit kunt u doen door het gesprek aan te gaan. Maar hoe voert u zo’n gesprek? En waarom is dit belangrijk? In deze blog vertellen we waarom het van belang is om contact te blijven […]

Herken signalen bij medewerkers en voorkom verzuim!

Signalen herkennen bij medewerkers

Leestijd: 2 minuten Medewerkers werken steeds meer thuis en daardoor kan het voorkomen dat er minder zicht is op signalen van het veranderde gedrag van de medewerker. Hoe zorgt u er als werkgever voor dat u in deze situatie toch signalen kunt herkennen? Hoe u dit doet, leest u verder in deze blog.  Verzuim wordt vaak pas aangepakt […]