Het coronavirus:

Meest gestelde vragen

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen over het coronavirus voor werkgevers en medewerkers. De informatie is verstrekt vanuit het RIVM.

Raadpleeg de website van het RIVM voor de meest actuele informatie en houd de website van uw branche in de gaten. De Rijksoverheid heeft een landelijk telefoonnummer geopend voor vragen over het coronavirus: 0800-1351.

FAQ voor werkgevers

Ziekmelding

Als leidinggevende krijgt u regelmatig te maken met verschillende situaties over ziekmelden. Soms kan het lastig zijn om te bepalen wanneer u een medewerker wel ziek moet melden en wanneer niet. Wij hebben een schema opgesteld met vijf situaties. ​Klik op deze link voor het schema.

Wanneer een medewerker een van de volgende klachten heeft, moet hij of zij zich laten testen op het coronavirus: 

 • Verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen en keelpijn 
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)


De medewerker moet thuisblijven totdat hij de uitslag van de test heeft ontvangen. Heeft uw medewerker zware klachten zoals koorts of benauwdheid? Dan blijven alle huisgenoten thuis, ook als zij geen klachten hebben. Bij milde klachten hoeven de huisgenoten niet thuis te blijven. Wanneer de huisgenoten klachten krijgen, moeten zij zich ook laten testen. Bel 0800-1202 voor het maken van een afspraak.

Negatieve uitslag
Als het blijkt dat er geen sprake is van infectie van het coronavirus bij de medewerker, dan mogen de medewerker en zijn huisgenoten weer naar buiten en aan het werk. Mochten de klachten niet overgaan, laat de medewerker dan contact opnemen met de huisarts. 

Positieve uitslag 
Mocht het wel zo zijn dat de medewerker besmet zijn met het coronavirus, dan blijven zowel de medewerker als zijn huisgenoten thuis. De GGD zal verder contact opnemen.

​Bron: RIVM

De bedrijfsarts speelt geen rol bij het vaststellen van het coronavirus. De bedrijfsarts heeft een adviserende rol over bijvoorbeeld preventieve maatregelen die u kunt nemen om besmettingen van het coronavirus te voorkomen.

Nee, dit mag niet. In verband met de AVG kunt u niet vragen naar de aard en oorzaak van de ziekmelding. In veel gevallen vertelt de medewerker zelf wat hij mankeert, maar dit mag u vervolgens niet registreren. Lees hier verder welke vragen u wel of niet mag stellen als werkgever. ​

In deze periode kan het wel eens voorkomen dat u een ziekmelding binnen krijgt van een medewerker waar u geen goed gevoel bij hebt. Hoe gaat u daar dan mee om als werkgever? Als werkgever kunt u niet oordelen of de ziekmelding terecht is of niet. Daarom is het van belang om duidelijke afspraken met elkaar te maken wanneer u telefonisch contact heeft met elkaar. Tip: ga in gesprek wanneer de medewerker weer hersteld is. Wees open en geef constructieve feedback.

Mensen met verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen en keelpijn), verhoging/koorts, hoesten, benauwdheid of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak moeten thuisblijven. Wanneer diegene zich beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten heeft gehad, is er geen besmettingsgevaar.

Bronvermelding: RIVM

Ja, het is nog steeds de bedoeling dat het plan van aanpak wordt opgesteld ondanks de situatie waarin we nu zitten. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld 1,5 meter afstand te houden van elkaar, maar het is ook mogelijk om dit telefonisch met uw medewerker te bespreken. Zorg ervoor dat het plan van aanpak digitaal wordt ondertekend.

Werk

Medewerkers die last hebben van een of meer van de volgende klachten moeten thuisblijven:

 • Verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, niezen, loopneus en keelpijn;
 • Benauwdheid;
 • Hoesten;
 • Verhoging tot 38 graden of koorts (hoger dan 38 graden);
 • Plotseling verlies van reuk of smaak.

Wanneer de medewerker last heeft van bovenstaande klachten, kan de medewerker zich laten testen op het coronavirus.

Bronvermelding: ​RIVM

De werktijden van medewerkers mogen aangepast worden. Het advies vanuit het RIVM is om de werktijden van medewerkers waar mogelijk te spreiden.

Bronvermelding: ​RIVM

Het advies vanuit RIVM is om medewerkers zoveel mogelijk thuis te laten werken. Overweeg daarom of thuiswerken mogelijk is voor jouw medewerkers. Daarnaast is het van belang om de werktijden zo veel mogelijk te spreiden. Volg de maatregelen op vanuit het RIVM om besmettingen te voorkomen en communiceer deze naar je medewerkers. Let hierbij op dat medewerkers zich hier aan houden en spreek elkaar waar nodig hierop aan!

Bronvermelding: RIVM

​Werk is voor veel mensen een sociale activiteit. Door deze onzekere tijden is het van belang om de binding aan te blijven gaan met elkaar. Hoe gaat u daarmee om als werkgever? Om de binding te houden met uw medewerkers kunt u de overleggen bijvoorbeeld plaats laten vinden via telefoon of Skype. Naast het bespreken van zakelijke onderwerpen, is het ook van belang om persoonlijke verhalen en emotie te delen. Dit zorgt namelijk voor rust bij medewerkers.

Wanneer een huisgenoot van de medewerker koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, dan blijft het hele huishouden/gezin thuis totdat de uitslag van de test bekend is. Dit geldt ook voor mensen in vitale en cruciale beroepen.

Wanneer uit de test komt dat een huisgenoot besmet is met het coronavirus, blijft iedereen thuis. De GGD zal contact opnemen voor verdere stappen.

​De medewerker mag wel thuiswerken, indien dit niet mogelijk is, kijk dan in overleg hoe u dit kunt oplossen.

Bronvermelding: RIVM

Sommige medewerkers kunnen bang worden dat zij besmet raken door het coronavirus waardoor zij niet willen werken. Hierbij is het van belang om goed te luisteren naar de angst van de medewerker en uzelf te verplaatsen in  de situatie van de medewerker. Probeer erachter te komen waar uw medewerker precies bang voor is en kijk samen naar een oplossing:

 • U kunt bijvoorbeeld beschermingsmaatregelen treffen door handschoentjes, mondkapjes en zeep aan te schaffen.
 • Indien mogelijk de werktijden aanpassen of ander werk zoeken voor de medewerker waardoor hij zo min mogelijk in contact komt met anderen. Of eventueel thuiswerken.

Probeer mee te denken om op die manier de verstandhouding goed te houden met elkaar. Wanneer deze crisis weer over is, wilt u namelijk dat het goed blijft tussen u en uw medewerker.

Het VNO-NCW heeft de meest gestelde vragen vanuit werkgevers over het vaccineren verzameld. De informatie kunt u terugvinden via deze link.

Maatregelen ondernemers

Op 17 maart 2020 heeft het kabinet besloten om maatregelen te nemen vanwege het coronavirus. Het doel hiervan is om de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Lees hier welke maatregelen er zijn genomen vanuit het kabinet.

Bronvermelding: RIVM

Lees op de website van het RIVM meer over het NOW (voorheen werktijdverkorting).

Bronvermelding: RIVM

Verzuimverzekering

Nee, een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken. Bijvoorbeeld omdat hij of zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling.

​Bronvermelding: Verbond van Verzekeraars ​

Nee, een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt inkomensverlies ten gevolge van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daar is in deze situatie geen sprake van.

​Bronvermelding: Verbond van Verzekeraars ​​

Vakantie, verlof en vergoedingen

Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar oranje landen. Voor rode landen geldt een negatief reisadvies. Wanneer medewerkers op vakantie gaan naar een land met een oranje of rood reisadvies, wordt dringend geadviseerd 14 dagen in quarantaine te gaan.

Bron: RIVM

Wanneer het vakantieland voor vertrek van de medewerker op oranje of rood stond, dan geldt 14 dagen in thuisquarantaine. Wanneer de medewerker niet de mogelijkheid heeft om thuis te werken, hoeft u het loon niet door te betalen van de medewerker.

Is de kleurcode van het vakantieland tijdens het verblijf veranderd van groen/geel naar oranje/rood. Dan moet u het loon wel betalen van de medewerker, ook wanneer de medewerker niet thuis kan werken.

Bron: RIVM

Nee. Werkgevers mogen medewerkers wel vragen vakantiedagen op te nemen. Het is dan aan de medewerker zelf om daarmee in te stemmen of niet. Werkgevers kunnen medewerkers niet daartoe verplichten. Als er te weinig werk is, dan is dit de verantwoordelijkheid van de werkgever. De werkgever moet medewerkers de vaste uren uitbetalen. Als de werkgever omzetverlies lijdt, kan hij een beroep doen op de NOW.

Bron: RIVM

Wanneer medewerkers thuiswerken dan kunt u de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer stopzetten. Tenzij er andere afspraken gelden op grond van de cao of de arbeidsovereenkomst.

Bron: RIVM

Wanneer een medewerker in gezinsquarantaine verblijft en hij heeft de mogelijkheid om thuis te werken dan moet hij dit doen. Als dit niet mogelijk kis, dan mag de werkgever geen verlofuren aftrekken, tenzij dat in overleg met de medewerker gebeurt. De werkgever moet het salaris van de medewerker doorbetalen ook als hij niet kan werken.

Overig
 • Mensen die ouder zijn dan 70 jaar
  Mensen die ouder zijn dan 70 jaar hebben een verhoogd risico. Kwetsbare ouderen die moeite hebben om hun zelfredzaamheid te behouden, lopen meer risico dan vitale ouderen.
 • Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met onderliggende ziekten
  Het gaat om (één van) de volgende aandoeningen:
  • Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die onder behandeling van een longarts zijn.
  • Chronische hartpatiënten die daardoor in aanmerking komen voor een griepprik.
  • Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties.
  • Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een niertransplantatie.
  • Mensen met een verminderde weerstand tegen infecties doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan. Mensen die een bloedziekte hebben. Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen. Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling. Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts. Mensen die geen milt hebben, of een milt die niet functioneert, lopen geen extra risico op ernstige COVID-19, maar wel op een mogelijke (secundaire) infectie met pneumokokken.
  • Mensen met een hiv humaan immunodeficientievirus -infectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2.
  • Mensen met ernstige leverziekte.
  • Mensen met zeer ernstig overgewicht.

​In het begin van de corona-uitbraak kregen mensen uit risicogroepen het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven en geen bezoek te ontvangen. Nu het virus beter onder controle is, is dat niet meer nodig. Wel wordt mensen uit risicogroepen aangeraden om extra voorzichtig te zijn en de maatregelen goed op te volgen. Ook voor bezoekers van mensen die tot een risicogroep behoren is het extra belangrijk om de basisregels goed op te volgen.

Bronvermelding: RIVM

FAQ voor medewerkers

Nee, je werkgever kan je niet verplichten om vakantiedagen op te nemen. In principe moet de werkgever je loon doorbetalen. ​

Medewerkers die last hebben van een of meer van de volgende klachten moeten thuisblijven:

 • Verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, niezen, loopneus en keelpijn;
 • Benauwdheid;
 • Hoesten;
 • Verhoging tot 38 graden of koorts (hoger dan 38 graden);
 • Plotseling verlies van reuk of smaak.

Wanneer de medewerker last heeft van bovenstaande klachten, kan de medewerker zich laten testen op het coronavirus.

​Bronvermelding: ​RIVM

Vanuit het RIVM wordt het volgende geadviseerd:

 • Zorg dat je regelmatig 20 seconden je handen was met water en zeep en droog je handen af met een papieren handdoek.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes als je hoest of niest, gooi ze direct weg en was je handen. 
 • Schud geen handen. 
 • Houd 1,5 meter afstand​.
 • Vermijd drukte
 • Laat je testen bij klachten.


Lees hier wat je nog meer kunt doen om besmetting te voorkomen. 

Ja, een werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek. Wanneer je dus in een omgeving werkt waar de kans groot is dat je besmet kunt worden door het virus, moet je werkgever beschermingsmateriaal aanbieden. 

Ja, dit mag! Vanuit het RIVM is geadviseerd waar mogelijk de werktijden van medewerkers te spreiden en dit betekent dat jouw werktijden dus aangepast kunnen worden. ​