Heeft u al een verzuimbeleid opgesteld?

1 juli 2020

Verzuim

2 min. lezen

In een verzuimbeleid staat omschreven hoe u omgaat met verzuim binnen uw organisatie. Het is belangrijk om dit op orde te hebben. Op deze manier kunt u namelijk ergens op terugvallen wanneer medewerkers verzuimen. Ook beschrijft u hoe u uitvallende medewerkers voorkomt. Daarnaast bent u verplicht vanuit de Arbowet om een verzuimbeleid te hebben. Een verzuimbeleid is specifiek maatwerk. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van de grootte van de organisatie, maar ook of uw medewerkers werkzaam zijn op kantoor of in productie. Een verzuimbeleid bestaat uit de volgende twee onderdelen: 

#1 Het verzuimprotocol
In een verzuimprotocol staan alle stappen beschreven die doorlopen moeten worden tijdens een ziekmelding en welke rol de werkgever en medewerker hebben in het verzuimproces. U spreekt bijvoorbeeld af dat medewerkers zich voor 9.00 uur telefonisch ziek melden bij hun leidinggevende of dat het plan van aanpak in wordt gevuld met de desbetreffende medewerker en leidinggevende. Ook staat beschreven met welke arbodienst wordt samengewerkt en wat hun rol is. Kortom: hier beschrijft u de rechten en plichten van zowel de werkgever als de medewerker. Bent u benieuwd hoe u een verzuimprotocol opstelt? Klik op onderstaande button om het voorbeeld verzuimprotocol te downloaden. 


#2 Verzuimmanagement

Bij verzuimmanagement kijkt u wat u kunt doen om het verzuim te verlagen binnen uw organisatie. Middels een verzuimanalyse krijgt u inzicht in de aanleidingen voor verzuim. Wellicht wilt u het verzuimpercentage beïnvloeden door preventief aan de slag te gaan middels een RI&E of een PMO. Ook kunt u bekijken wie verantwoordelijk is voor het managen van het verzuim binnen de organisatie.

Veel branches worden ondersteund vanuit de CAO waar veel informatie staat over het opstellen van een verzuimbeleid. Ook wij kunnen u hierbij ondersteunen. Wij geven een training over het opstellen van een verzuimbeleid. 

Heeft u vragen over het opstellen van een verzuimbeleid of wilt u meer informatie over de training? Neem dan contact met ons op. Onderaan deze pagina vindt u onze contactgegevens.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met: