Hoe kan ik omgaan met angst en onzekerheid bij medewerkers?

12 oktober 2020

Inzetbaarheid

3 min. lezen

Het coronavirus raakt ons allemaal. Jong en oud. De negatieve gevolgen voor gezondheid, op werk of op sociaal gebied kunnen gevoelens van angst en onzekerheid veroorzaken. Het kan daarom voorkomen dat gevoelens van angst en onzekerheid een rol spelen bij medewerkers. Denk aan angst voor het verliezen van werk of angst voor kans op besmetting. Ook wordt de grens tussen werk en privé nauwelijks zichtbaar door het thuiswerken en weinig sociale gelegenheden. 

Vaak kunnen dit soort gevoelens weggenomen worden door begripvol te luisteren en steun te bieden aan uw medewerkers. Voorkom daarom als werkgever dat de huidige situatie waarin wij leven als ‘business as usual’ wordt beschouwd en besteed extra aandacht aan een goede communicatie in de organisatie. In deze blog geven wij tips hoe u om kunt gaan met angst en onzekerheid bij medewerkers. 

Tip 1: zorg voor een coronaprotocol
Wanneer er een protocol wordt opgesteld hoe u als werkgever omgaat met het coronavirus, neemt dit een stuk onzekerheid en angst weg bij medewerkers. Dit zorgt namelijk voor duidelijkheid. Wanneer er geen protocol is die duidelijkheid geeft hoe er binnen de organisatie omgegaan wordt met een corona gerelateerde situatie zullen medewerkers zelf invullen hoe zij moeten handelen. Daardoor kan er op de werkvloer onrust ontstaan. 

Deze onrust kan weggenomen worden door adequaat in te spelen op de situatie en door de stappen te volgen die opgesteld staan in het protocol. In het protocol kan bijvoorbeeld omschreven staan dat er na iedere persconferentie een online meeting wordt georganiseerd door de directie. Tijdens deze meeting wordt besproken hoe de organisatie om zal gaan met de nieuwe maatregelen. Vervolgens kan er ruimte gegeven worden aan medewerkers voor ideeën en vragen. Bundel deze informatie en plaats deze op het intranet zodat dit altijd beschikbaar is voor uw medewerkers. 

Tip 2: bied medewerkers ondersteuning
Voor iedereen is deze periode zwaar. Het kan daarom fijn zijn voor een medewerker om zijn hart te luchten bij een persoon binnen de organisatie die medewerkers kan ondersteunen en adviseren bij coronagerelateerde situaties. Samen kan gekeken worden naar eventuele oplossingen voor de uitdagingen die medewerkers ervaren als gevolg van de situatie rondom het coronavirus. Het is belangrijk om te communiceren over deze mogelijkheid binnen de organisatie. 

Daarnaast kunnen medewerkers steun krijgen via het Steunpunt Coronazorgen. Dit is een digitaal platform voor iedereen, maar specifiek voor diegenen voor wie de gevolgen van het coronavirus mentaal zwaar zijn. 

Vanwege de maatregelen die continu aangepast worden door het kabinet is het soms lastig voor uw medewerkers om ver vooruit te durven kijken. Naast het bieden van een luisterend oor en digitale tools voor ondersteuning kunt u ook eventuele targets aanpassen aan de huidige situatie. U kunt bijvoorbeeld targets verlagen of de focus hiervan verleggen naar de toekomst. Dit geeft uw medewerkers vertrouwen om weer vooruit te durven kijken.

Tip 3: reageer begripvol
Wanneer een medewerker zelf besmet raakt of personen in zijn directe omgeving besmet raken, is dit natuurlijk erg vervelend. De beslissing om de besmetting wel of niet te vertellen op de werkvloer kan soms een lastige situatie opleveren voor een medewerker. Hij kan bijvoorbeeld angstig zijn voor de reactie vanuit de werkgever of collega’s. Als werkgever is het daarom belangrijk om toegankelijk te blijven, begripvol te zijn, maar ook duidelijk te communiceren naar medewerkers wat precies van hen wordt verwacht wanneer zij in aanraking zijn gekomen met het coronavirus. De stappen die een medewerker moet nemen na een besmetting kunnen opgenomen worden in het coronaprotocol. Hierdoor worden dilemma’s en taboes over het coronavirus op de werkvloer doorbroken.

Tip 4: onderhoud contact met elkaar
Thuiswerken is het nieuwe normaal. Er kunnen medewerkers in uw organisatie zijn die geen partner en/of minder sociale contacten hebben. Stimuleer daarom de contacten tussen collega’s onderling. Blijf betrokken en onderhoud online contact met elkaar. Dit kan bijvoorbeeld door het plannen van digitale pauzemomenten of andere online meetings.

Tip 5: blijf alert
Wanneer een medewerker niet lekker in zijn vel zit, kan dit snel opgemerkt worden op de werkvloer. In de huidige tijd waarin thuiswerken als het ‘nieuwe normaal’ wordt beschouwd, zou het kunnen zijn dat u dit minder snel opmerkt. Achter het computerscherm blijven signalen waaraan u dit zou kunnen herkennen makkelijk verborgen. Het is van belang om op afstand in de gaten te houden wanneer het niet goed gaat met een medewerker. Bel regelmatig proactief uw medewerker en toon interesse hoe het met hem gaat. Wees daarnaast alert op signalen van uw medewerker. Denk aan signalen als: 

  • Medewerker is moe en heeft een lage productiviteit; 
  • Medewerker is snel geïrriteerd en ontevreden;
  • Medewerker is minder geconcentreerd en maakt meer fouten; 
  • Medewerker meldt zich vaker ziek. 

Heeft u een vraag over angst en onzekerheid bij medewerkers? Neem dan contact op met uw casemanager. Onderaan deze pagina vindt u onze contactgegevens.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met: