Hoe kunnen medewerkers veilig en gezond werken tijdens hitte?

1 augustus 2020

Arbeids­omstandigheden

3 min. lezen

In de zomer kunnen de temperaturen op de werkplek behoorlijk oplopen. Medewerkers ervaren warme klimaatomstandigheden vaak als belastend. Ze raken eerder vermoeid vooral wanneer zij zwaar werk moeten verrichten. Daarnaast neemt het concentratievermogen af. Met name in risicovolle situaties waarbij het belangrijk is om focus te houden. In deze blog leest u verder hoe uw medewerkers veilig en gezond kunnen blijven werken tijdens hitte. 

Temperaturen boven de 40 graden Celsius kunnen zelfs tot gezondheidsschade leiden. Hoge temperaturen kunnen namelijk oncomfortabel en belastend zijn. Bepaalde groepen medewerkers hebben eerder last van de warmte dan anderen. Denk bijvoorbeeld aan zwangere vrouwen, mensen met long- en hartaandoening en mensen die bepaalde medicijnen gebruiken voor bijvoorbeeld een verhoogde bloeddruk. Daarnaast lopen medewerkers met een slechte conditie, overgewicht of juist een te laag gewicht extra risico. 

Hitte tijdens werk
Bij werkzaamheden in een bouwkeet kan op warme dagen de temperatuur soms oplopen tot wel 33 graden Celsius. Het wordt dan lastig voor een medewerker om de aandacht erbij te houden.  Ook bij projecten kan de temperatuur behoorlijk oplopen, bijvoorbeeld op de steiger in het zonnetje. 

Het gaat bij het beoordelen van warme klimaatomstandigheden echter niet alleen om de temperatuur, maar ook om de luchtvochtigheid, het vereiste inspanningsniveau en de kleding die medewerkers (moeten) dragen. Enkel een arbeidshygiënist kan met behulp van de juiste meetapparatuur een goede klimaatbeoordeling maken. Het Arbobesluit (artikel 6.1) bepaalt dat de temperatuur op de werkplek niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van de medewerker. 

Hoewel er geen specifieke temperaturen genoemd worden, is wel bepaald dat werkgevers er alles aan moeten doen om gezondheidsklachten en gezondheidsschade te voorkomen. In richtlijnen zijn comfortnormen vastgelegd omtrent temperaturen. Grofweg komen de normen op het volgende neer:

 • Bij zittend (kantoor)werk mag de temperatuur niet hoger zijn dan 28 graden Celsius; 
 • Bij lichamelijk werk (bijvoorbeeld werken als verpleegkundige, fysiotherapeut of werken met machines) mag de temperatuur niet hoger zijn dan 28 graden Celsius; 
 • Bij zeer zwaar werk (bijvoorbeeld werken in de bouw, als bezorger) geldt een maximum temperatuur van 24 graden Celsius.  

De comfortnormen mogen gedurende het gehele jaar niet overschreden worden. Daarnaast is het belangrijk om dagelijks de actuele zonkracht te bekijken op het KNMI. Zo kan beschadiging van de huid voorkomen worden en het risico op huidkanker worden verkleind. ​

Wat te doen bij warmte-overlast?
Als medewerker is het belangrijk om het gesprek aan te gaan met de leidinggevende wanneer de klimaatomstandigheden slechte invloed hebben op de gezondheid en het werk. Gedurende een warme periode kunnen er namelijk tijdelijke maatregelen getroffen worden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van ventilatoren, het nat maken van platte daken (ter verkoeling), het vermijden van zware lichamelijke inspanning, vaker pauzeren of het inzetten van een tropenrooster. 

Wanneer de omstandigheden het toelaten, kan de medewerker zorgen voor luchtige kleding en veel drinken (denk ook aan extra zout). Het is belangrijk om het hoofd zoveel mogelijk te bedekken en zonnebrandcrème te gebruiken. Bij medische problemen in relatie tot warmte kunt u contact opnemen met de bedrijfsarts. Wanneer er sprake is van structurele klimaatproblemen kan Richting de klimaatsituatie beoordelen (op verzoek van de leidinggevende). 

Tips voor veilig en gezond werken in warmte:

 • Drink veel, maar géén alcohol;
 • Slaap voldoende;
 • Zorg ervoor dat het zoutgehalte in het lichaam op peil blijft;
 • Voer een tropenrooster in;
 • Verkort de werktijd;
 • Las extra pauzes in; 
 • Vermijd of verminder zware lichamelijke inspanning of stel deze uit;
 • Draag luchtige droge kleding, liefst van katoen;
 • Voer warme lucht af door te ventileren;
 • Pas zonwering toe (buitenzonwering is effectiever dan binnenzonwering);
 • Verhoog met ventilatoren de luchtsnelheid;
 • Maak platte daken nat en zorg ervoor dat dit nat blijft.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw casemanager. Onderaan deze pagina vindt u onze contactgegevens.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met: