Hoe leg ik een periodieke evaluatie vast?

26 november 2021

Verzuim

4 min. lezen

Tijdens de re-integratie kan het voorkomen dat de situatie verandert. Wanneer uw medewerker bijvoorbeeld niet meer kan terugkeren in het eigen werk, wordt door de bedrijfsarts de probleemanalyse bijgesteld. Dit betekent dat het huidige Plan van aanpak geëvalueerd en aangepast moet worden. Deze evaluatie wordt ook wel een periodieke evaluatie genoemd. In deze blog wordt uitgelegd hoe u een periodieke evaluatie vastlegt.

Het invullen van het formulier

Voor het vastleggen van een periodieke evaluatie wordt er gebruikgemaakt van het (Eerstejaars)evaluatieformulier. Deze kunt u hier downloaden. Middels dit formulier legt u nieuwe afspraken vast. In de volgende zes stappen wordt toegelicht hoe u dit doet. 

Stap 1: Invullen persoonsgegevens

Bij punt 1 vult u de persoonsgegevens in van uw medewerker en bij punt 2 de bedrijfsnaam. 

Stap 2: Toelichting aanleiding evaluatie 

Geef bij punt 3 aan dat de aanleiding van de evaluatie een “periodieke evaluatie” is. 

Stap 3: Verantwoording van de activiteiten

Bij punt 4.1 is het belangrijk om vast te leggen welke re-integratieactiviteiten tot nu toe hebben plaatsgevonden. Denk bijvoorbeeld aan de volgende activiteiten: 

  • Er is opgebouwd in uren en taken van juli 2021 t/m september 2021.  
  • Daarnaast heeft er een arbeidsdeskundig onderzoek plaatsgevonden en is er een deskundigenoordeel aangevraagd.

Vervolgens geeft u bij punt 4.2 aan of deze activiteiten volgens plan zijn verlopen. Wanneer dit niet het geval is, is het belangrijk om toelichting te geven waarom dit niet is gelukt. 

Wanneer het noodzakelijk is om het einddoel van de re-integratie bij te stellen, kunt u dit bij punt 4.3 aangeven. Het einddoel is terug te vinden in het Plan van aanpak. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer het duidelijk is geworden dat terugkeer in eigen werk niet meer mogelijk is. 

Bij punt 4.4. geeft u aan of de aanpak van de re-integratie bijgesteld moet worden. 

Tot slot noteert u bij 4.5 of het tweede spoor traject is gestart en zo ja, per wanneer. Wanneer het tweede spoor traject (nog) niet is gestart, geeft u aan wat hier de reden van is. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat uw medewerker recent arbeidsongeschikt is geraakt. 

Stap 4: Invullen van de stand van zaken

Bij punt 5 kruist u aan wat van toepassing is. 

Stap 5: Nieuwe afspraken noteren 

Het is belangrijk dat er afspraken worden gemaakt die ervoor zorgen dat de re-integratie duurzaam verloopt. Wanneer de afspraken in het Plan van aanpak of eerder evaluaties zijn gewijzigd, noteert u bij punt 6 de nieuwe afspraken. Punt 6 bestaat uit verschillende categorieën. U hoeft enkel de categorieën in te vullen die van toepassing zijn. 

Categorie 1: Arbeidsinhoud
Vul dit vak in wanneer de inhoud van het eigen werk van uw medewerker aangepast moet worden voor de re-integratie. Redenen om het eigen werk van uw medewerker aan te passen zou een te hoge werkdruk/fysieke overbelasting of een slechte balans tussen taakniveau en opleidingsniveau kunnen zijn. In onderstaand voorbeeld wordt weergegeven hoe u de afspraken over de inhoud van het werk kunt noteren:

ActiviteitWiePlanning
Medewerker opleiding laten volgen om balans tussen taakniveau en opleidingsniveau te verhelpen.MedewerkerBinnen 6 maanden
Werkdruk verdelen onder andere collega’s. WerkgeverJuni t/m augustus 2021
Starten met 3 x 4 uur eigen werk hervatten.MedewerkerJuni t/m augustus 2021

Categorie 2: Arbeidsomstandigheden
Vul dit vak in wanneer er afspraken zijn gemaakt over bijvoorbeeld de omgeving van de werkzaamheden die uw medewerker uitvoert. Redenen om hier afspraken over te maken zou bijvoorbeeld een werkplek kunnen zijn die niet geschikt is vanwege lawaai of het werken op onregelmatige werktijden. In onderstaand voorbeeld wordt weergegeven hoe u de afspraken over arbeidsomstandigheden kunt noteren:

ActiviteitWiePlanning
Inzetten werkplekonderzoek Werkgever in overleg met arbodienstWeek 4 t/m 8 
Medewerker werkt (tijdelijk) in een rustige ruimte. MedewerkerKomende 30 weken 

Categorie 3: Arbeidsvoorwaarden
Vul dit vak in wanneer u samen bepaalde voorwaarden heeft opgesteld ten aanzien van de afspraken die er zijn gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan verlofregelingen of het flexibiliseren van werktijden. In onderstaand voorbeeld wordt weergegeven hoe u de afspraken over arbeidsvoorwaarden kunt noteren:

ActiviteitWiePlanning
Afspraken maken m.b.t. zorgverlofWerkgever en medewerker in overleg Op korte termijn, binnen een maand
Afspraken maken m.b.t. flexibele werktijdenWerkgever en medewerker in overleg Op korte termijn, binnen een maand

Categorie 4: Arbeidsverhoudingen
Vul dit vak in wanneer er afspraken zijn gemaakt om de arbeidsverhouding tussen collega’s, leidinggevenden of werkgever te verbeteren. In onderstaand voorbeeld wordt weergegeven hoe u de afspraken over arbeidsverhoudingen kunt noteren: 

ActiviteitWiePlanning
Inzetten bemiddelingsgesprekWerkgever en medewerker Maand april 2021
Afkoelingsperiode inlassen MedewerkerOp korte termijn

Categorie 5: Sociaal medische zaken
Vul dit vak in wanneer er afspraken zijn gemaakt op basis van het advies vanuit de bedrijfsarts. In onderstaand voorbeeld wordt weergegeven hoe u de afspraken omtrent sociaal medische zaken kunt noteren:

ActiviteitWiePlanning
Eén keer in de 2 weken een koffiemoment op kantoor. Medewerker/werkgever Eén keer in de 2 weken

Categorie 6: Overige activiteiten
Hier kunt u de afspraken invullen die u niet kwijt kunt in één van de bovenstaande categorieën.

Stap 6: Ondertekening

Wanneer het formulier goed en volledig is ingevuld, moet het ondertekend worden door u en uw medewerker. Het is belangrijk dat u dit formulier opslaat in het re-integratiedossier en een kopie stuurt naar uw medewerker. 

Wilt u meer informatie over het invullen van het Plan van aanpak? Klik dan hier voor meer uitleg. 

Twijfelt u of de periodieke evaluatie goed is opgesteld of wilt u extra uitleg over bovenstaande stappen? Neem dan contact op met uw casemanager. Onderaan deze pagina vindt u onze contactgegevens. 

Wilt u meer informatie? Neem contact op met: