Plan van aanpak

Hoe stel ik het Plan van aanpak op?

12 maart 2021

Verzuim

4 min. lezen

Wanneer uw medewerker zich ziek meldt, bent u samen met uw medewerker verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hij zo spoedig mogelijk terugkeert naar het werk. Dit proces staat beschreven in de Wet verbetering poortwachter (Wvp). Eén van deze onderdelen is het opstellen van het Plan van aanpak. In deze blog leggen we stapsgewijs uit hoe het Plan van aanpak opgesteld moet worden.

Waarom een Plan van aanpak? 

Het Plan van aanpak wordt opgesteld nadat uw medewerker naar de bedrijfsarts is geweest en de bedrijfsarts een probleemanalyse heeft opgesteld. In de probleemanalyse staat het advies van de bedrijfsarts vermeld. Op basis van dit advies maakt u samen met uw medewerker afspraken over de mogelijkheden ten aanzien van het re-integratieproces. Deze worden in het Plan van aanpak vastgelegd. Op die manier weet u wat u van elkaar kunt verwachten en kunt u altijd even teruglezen wat er precies is afgesproken. Wilt u meer weten over welke rechten en plichten u heeft tijdens de Wet verbetering poortwachter? Lees dan deze blog.

Hoe vul ik het Plan van aanpak in? 

Voor het Plan van aanpak wordt een standaardformulier vanuit het UWV gebruikt. Deze kunt u hier downloaden. Hieronder wordt stapsgewijs toegelicht hoe het Plan van aanpak ingevuld moet worden. Let op! In het Plan van aanpak mogen geen medische gegevens en medische termen genoteerd worden. 

Stap 1: Invullen persoonsgegevens  

Op de eerste pagina (punt 1 t/m 4) vult u de persoonsgegevens in van uw medewerker.

Stap 2: Toelichten visie vanuit werkgever en medewerker

Bij punt 5.1 op pagina 1 moet er beschreven worden welke mogelijkheden de medewerker ziet om terug te keren naar het werk. Bijvoorbeeld: “Ik hoop dat ik spoedig zal herstellen en zodoende mijn werk kan hervatten zodat ik snel weer aan de slag kan op mijn werk.”

Bij punt 5.2 op pagina 1 moet er vanuit de werkgever toegelicht worden wat zijn kijk is op het re-integratieproces van de medewerker. Bijvoorbeeld: “Ik hoop dat mijn medewerker zo spoedig mogelijk hersteld en dat hij op een duurzame manier terugkeert in het werk.” 

Stap 3: Einddoel van re-integratie noteren

Bij punt 6 op pagina 2 wordt gevraagd naar het einddoel van de re-integratie. Bekijk het advies van de bedrijfsarts (probleemanalyse). Hier staat namelijk aangegeven wat het einddoel is van de re-integratie. Kruis vervolgens in het formulier aan welke vakjes van toepassing zijn. Soms is het nog niet helemaal duidelijk wat het einddoel van de re-integratie zal zijn, kruis in dit geval het vakje aan welke het meest van toepassing is. 

Stap 4: Afspraken vastleggen

Bij punt 7 op pagina 2 worden de afspraken genoteerd die u samen met uw medewerker maakt. Het is belangrijk dat er afspraken worden gemaakt waardoor de re-integratie duurzaam verloopt. Zoals u ziet bestaat punt 7 uit verschillende categorieën. Noteer de afspraken die u maakt met uw medewerker. U hoeft enkel de categorieën in te vullen die van toepassing zijn. 

Categorie 1: Arbeidsinhoud 
Vul dit vak in wanneer de inhoud van het eigen werk van de medewerker aangepast moet worden voor de re-integratie. Redenen om het eigen werk van de medewerker aan te passen zou een te hoge werkdruk/fysieke overbelasting of een slechte balans tussen taakniveau en opleidingsniveau kunnen zijn. In onderstaand voorbeeld wordt weergegeven hoe u de afspraken over de inhoud van het werk kunt noteren in het Plan van aanpak: 

ActiviteitWiePlanning
Medewerker opleiding laten volgen om balans tussen taakniveau en opleidingsniveau te verhelpen.MedewerkerBinnen 6 maanden
Werkdruk verdelen onder andere collega’s. WerkgeverJuni t/m augustus 2021
Starten met 3 x 4 uur eigen werk hervattenMedewerkerJuni t/m augustus 2021

Categorie 2: Arbeidsomstandigheden 
Vul dit vak in wanneer er afspraken zijn gemaakt over de omgeving van de werkzaamheden die de medewerker uitvoert.  Redenen om hier afspraken over te maken zou bijvoorbeeld een werkplek kunnen zijn die niet geschikt is vanwege lawaai of het werken op onregelmatige werktijden. In onderstaand voorbeeld wordt weergegeven hoe u de afspraken over arbeidsomstandigheden kunt noteren in het Plan van aanpak: 

ActiviteitWiePlanning
Inzetten werkplekonderzoek. Werkgever in overleg met arbodienstWeek 4 t/m 8 
Medewerker werkt (tijdelijk) in een rustige ruimte. Medewerker Komende 30 weken

Categorie 3: Arbeidsvoorwaarden 
Vul dit vak in wanneer u samen bepaalde voorwaarden heeft opgesteld ten aanzien van de afspraken die er zijn gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan verlofregelingen of het flexibiliseren van werktijden. In onderstaand voorbeeld wordt weergegeven hoe u de afspraken over arbeidsvoorwaarden kunt noteren in het Plan van aanpak: 

ActiviteitWiePlanning
Afspraken maken m.b.t. zorgverlof.Werkgever en medewerker in overlegOp korte termijn, binnen een maand
Afspraken maken m.b.t. flexibele werktijden.Werkgever en medewerker in overlegOp korte termijn, binnen een maand

Categorie 4: Arbeidsverhoudingen
Vul dit vak in wanneer er afspraken zijn gemaakt om de arbeidsverhouding tussen collega’s, leidinggevenden of werkgever te verbeteren. In onderstaand voorbeeld wordt weergegeven hoe u de afspraken over arbeidsverhoudingen kunt noteren in het Plan van aanpak: 

ActiviteitWiePlanning
Inzet van mediation traject.Werkgever en medewerkerMaand april 2021
Afkoelingsperiode inlassen MedewerkerOp korte termijn 

Categorie 5: Sociaal medische zaken
Vul dit vak in wanneer er afspraken zijn gemaakt op basis van het advies vanuit de bedrijfsarts. In onderstaand voorbeeld wordt weergegeven hoe u de afspraken omtrent sociaal medische zaken kunt noteren in het Plan van aanpak:

ActiviteitWiePlanning
Eén keer in de 2 weken een koffiemoment op kantoor.Medewerker/werkgeverEén keer in 2 weken

Categorie 6: Overige activiteiten
Hier kunt u de afspraken invullen die u niet kwijt kunt in één van de bovenstaande categorieën 

Stap 5: Wanneer het Plan van aanpak te laat is opgesteld

Wanneer het Plan van aanpak later dan twee weken na de probleemanalyse wordt opgesteld, kunt u bij punt 8 op pagina 3 aangeven wat de reden is. Een goede reden zou kunnen zijn dat een medewerker voor een bepaalde periode in een instelling is opgenomen. Goed voor u om te weten is dat een vakantie geen geldige reden is.

Stap 6: Ondertekening

Het Plan van aanpak moet binnen twee weken nadat de probleemanalyse is opgesteld door de medewerker en werkgever ondertekend worden.

Stap 7: Toesturen naar casemanager

Vervolgens kunt u het Plan van aanpak toesturen naar uw casemanager. De casemanager controleert of alles goed is ingevuld. Wanneer het Plan van aanpak goed is ingevuld, is het belangrijk dat u dit formulier opslaat in het re-integratiedossier en een kopie stuurt naar uw medewerker. 

Twijfelt u of het Plan van aanpak goed is opgesteld of wilt u extra uitleg over bovenstaande stappen? Neem dan contact op met uw casemanager. Onderaan deze pagina vindt u onze contactgegevens. 

 

Wilt u meer informatie? Neem contact op met: