Hoe veilig en gezond is uw organisatie?

14 januari 2020

Arbeids­omstandigheden

2 min. lezen

U heeft vast weleens nagedacht over hoe veilig en gezond uw organisatie is. Naast dat het wettelijk verplicht is vanuit de Arbowet om hier zorg voor te dragen, wilt u natuurlijk niet dat uw medewerkers onnodig risico lopen op ongevallen. Waar gewerkt wordt, worden namelijk ook fouten gemaakt. Een veilige en gezonde omgeving aanbieden is één ding, maar hoe zorgt u ervoor dat dit leeft onder uw medewerkers? Zijn zij voldoende ingelicht over de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen en houden zij zich hieraan? Los van het creëren van een veilige werkomgeving en duidelijke instructies voor uw medewerkers, blijven er risico’s bestaan die uiteindelijk zorgen voor uitvallende medewerkers. Op verzuim of uitval zit natuurlijk niemand te wachten. Naast dat het voor de medewerker erg vervelend is, raakt u ook mankracht kwijt waardoor het werk blijft liggen. Het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving is daarom in alle gevallen een goede investering.

Het is van belang en wettelijk verplicht om de veiligheid en gezondheid van uw organisatie periodiek te toetsen. Hierbij kijkt u welke risico’s zich bevinden in uw organisatie. Het gaat hierbij niet alleen om het voorkomen van ongevallen of fysieke klachten, maar het gaat ook bijvoorbeeld om het mentale aspect bij medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan een hoge werkdruk, pesterijen op het werk, problemen thuis of blootstelling aan agressie of chemische stoffen. 

Met een RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) brengt u risico’s in kaart. De RI&E is een instrument om alle mogelijke gevaren en risico’s die in uw organisatie kunnen bestaan te identificeren en aan te pakken. Richting kan helpen met het uitvoeren en toetsen van de RI&E. Op www.rie.nl vindt u verschillende branche RI&E’s die u kunt gebruiken. Wanneer uw organisatie meer dan 25 medewerkers heeft, is het verplicht om een RI&E te laten toetsen door een arbodienst. Heeft uw organisatie minder dan 25 medewerkers, dan is de toetsing niet altijd noodzakelijk. Wij kunnen u hierin adviseren. 

In onderstaande afbeelding worden de stappen van de RI&E toegelicht:

Een organisatie is continu in beweging. Zorg er daarom voor dat een RI&E zo actueel mogelijk is. Sinds 1 januari 2020 controleert de Nederlandse Arbeidsinspectie strenger of organisaties in bezit zijn van een actuele RI&E. Wanneer er wijzigingen plaatsvinden, verandert de situatie en brengt dit ook nieuwe risico’s met zich mee. Daarom is het raadzaam om bij een nieuwe locatie, machine of andere wijziging de RI&E opnieuw uit te voeren. 

Het opstellen van een RI&E kost tijd, maar uiteindelijk draagt dit bij aan een gezonde en veilige organisatie voor uw medewerkers! Bent u benieuwd of uw organisatie veilig en gezond is? Doe dan een gratis check via Arbo Online. Hier kunt u meerdere zelfinspecties uitvoeren om te controleren of u alle risico’s kent binnen de organisatie en of de juist maatregelen worden genomen. 

Wilt u vrijblijvend meer informatie over de RI&E of wilt u ondersteuning bij het uitvoeren van een RI&E? Neem dan contact met ons op. Onderaan deze pagina vindt u onze contactgegevens.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met: