Hoe verhoogt u het werkplezier?

17 maart 2020

Inzetbaarheid

4 min. lezen

Medewerkers die plezier hebben in hun werk en zich prettig voelen in de organisatie zijn productiever, toegewijder en minder snel ziek. Het CBS onderzoekt jaarlijks de werksituatie van medewerkers in Nederland. Daaruit blijkt dat 76% van de medewerkers (zeer) tevreden is met het werk. 

Dit betekent dat 24% van werkend Nederland niet (zo) tevreden is en met minder of geen plezier naar het werk gaat. Werk aan de winkel dus! Maar wat verstaan we precies onder werkplezier en in hoeverre kunt u als werkgever hier invloed op uitoefenen? Vaak gaat HR aan de slag om het werkplezier te verhogen binnen de organisatie. Er wordt bijvoorbeeld een stoelmassage ingezet of er wordt een wekelijkse yogales georganiseerd. Dit zijn tijdelijke oplossingen en is uiteindelijk nattevingerwerk. Waar de schoen wringt is voor iedere organisatie namelijk verschillend en dan zal een yogales niet direct het juiste resultaat opleveren. Het is van belang om eerst binnen de organisatie te meten of medewerkers plezier ervaren op het werk en wat de aandachtspunten zijn. Wanneer u informatie verkrijgt vanuit de medewerkers zelf, is het aannemelijker dat interventies organisatiebreed gedragen zullen worden.

Werkplezier is grofweg te meten aan de hand van de volgende drie vragen: 

 1. Plezier: hoeveel lol heeft een medewerker in zijn werk?
 2. Voldoening: krijgt een medewerker het idee dat hij werkzaamheden uitvoert waar hij goed in is? 
 3. Zingeving: heeft een medewerker het idee dat hij een bijdrage levert aan de organisatie en de maatschappij? 

Hoe meer vragen positief beantwoord worden, des te hoger is het werkplezier. Wanneer slechts één of twee vragen positief beantwoord worden, is de kans groot dat er ‘iets knaagt’ bij de medewerker. Maar hoe kunt u als werkgever hierop inspelen? 2DAYSMOOD is een organisatie die onderzoek doet naar o.a. werkplezier bij organisaties. Zij hebben het Employee Happiness Model ontwikkeld (zie onderstaande afbeelding). Dit model bestaat uit 15 gevalideerde en meetbare drijfveren die van invloed zijn op het werkplezier. 

Wij lichten 4 drijfveren van werkplezier toe geschreven vanuit onze visie. Per drijfveer wordt dieper ingezoomd op de volgende 3 niveaus: 

 1. Individueel niveau
 2. Teamniveau
 3. Organisatieniveau

Drijfveer 1: Visie en kernwaarden
De visie en kernwaarden zijn het fundament van een gezonde organisatiecultuur. Het is van belang om de kernwaarden overal in door te voeren. Denk hierbij aan interne communicatie, leiderschap, onderlinge relaties en de werkomstandigheden van medewerkers. Het vaststellen van de visie en kernwaarden is een waardevol proces. Hieronder wordt toegelicht hoe u dit proces als organisatie kan aanpakken op drie verschillende niveaus:

 1. Individueel niveau: laat de medewerkers meedenken in het formuleren van de visie en kernwaarden. De medewerkers maken uw organisatie waardoor zij een goede bijdrage kunnen leveren aan dit proces. 
 2. Teamniveau: wanneer de visie en kernwaarden zijn geformuleerd, is het van belang dat ieder team nagaat wat dit betekent voor hun werkzaamheden. Managers en leidinggevenden zijn verantwoordelijk om medewerkers te ondersteunen bij de doorvertaling van de visie en kernwaarden in hun werkzaamheden. 
 3. Organisatieniveau: probeer een zo breed mogelijk draagvlak te creëren, zodat de visie en kernwaarden daadwerkelijk worden nageleefd. Door meerdere medewerkers te betrekken bij het formuleren van de visie en kernwaarden wordt er draagvlak gecreëerd in de organisatie. 

Drijfveer 2: Leiderschap
Leiderschap beïnvloedt de betrokkenheid en het werkplezier van medewerkers. ‘Practice what you preach’ is hierbij cruciaal. Zorg ervoor dat u als leidinggevende een voorbeeldrol aanneemt. Hieronder wordt toegelicht hoe u leiderschap kunt neerzetten binnen uw organisatie. 

 1. Individueel- en teamniveau: indien mogelijk kunnen medewerkers aangeven wat zij belangrijk vinden in leiderschap en welke verwachtingen zij hebben ten aanzien van hun managers en leidinggevenden. 
 2. Organisatieniveau: wanneer managers en leidinggevenden openstaan voor verbeteringen en suggesties voelen medewerkers zich gehoord en meer gewaardeerd in hun werk, waardoor het werkplezier positief wordt beïnvloed

Drijfveer 3: Opleiding & ontwikkeling
Vaak weten medewerkers niet wat er mogelijk is op het gebied van opleidingen en cursussen. HR heeft weinig tijd om opleidingen te promoten binnen de organisatie en medewerkers zijn te druk bezig met hun dagelijkse werkzaamheden. Dit is een gemiste kans voor zowel de werkgever als de medewerker. Hieronder wordt toegelicht hoe u deze drijfveer meer kunt laten leven binnen uw organisatie:

 1. Individueel niveau: medewerkers nemen zelf het initiatief om na te gaan bij hun leidinggevenden welke mogelijkheden er zijn omtrent cursussen en opleidingen.
 2. Teamniveau: de leidinggevenden en managers zijn verantwoordelijk om te bepalen welke talenten en kwaliteiten er zijn binnen een team en vervolgens bepaalde stappen hierin te ondernemen. 
 3. Organisatieniveau: het is belangrijk om duidelijk te communiceren over de mogelijkheden omtrent opleidingen en cursussen binnen de organisatie. Daarbij is het raadzaam om een loopbaancoach aan te bieden. Op deze manier kunnen medewerkers zelf ontdekken in welke richting zij zich verder willen ontwikkelen.

Drijfveer 4: Werk-privébalans
Werk en privé zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Werkgevers beseffen steeds meer dat een goede werk-privébalans belangrijk is bij medewerkers.

 1. Individueel niveau: de medewerker neemt het initiatief om het gesprek aan te gaan met de leidinggevende om de werk-privésituatie te optimaliseren. 
 2. Teamniveau: u bepaalt samen met het team hoe de werk-privébalans geoptimaliseerd kan worden. Dit doet u door in te zoomen op de privésituaties van de medewerkers. Houd hierbij rekening met de verschillende uren die iedere medewerker maakt. 
 3. Organisatieniveau: wanneer u als organisatie uw medewerkers tegemoet komt en begrip toont voor hun privésituatie, stijgt de bereidwilligheid en zullen medewerkers net dat stapje extra doen voor de organisatie

Wilt u meer weten over werkplezier en hoe u dit kunt toepassen binnen uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op met ons. Onderaan deze pagina vindt u onze contactgegevens.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met: