Ik vertrouw de ziekmelding niet, wat nu?

28 maart 2022

Verzuim

< 1 min. lezen

Soms kan het voorkomen dat u als werkgever een onderbuikgevoel heeft wanneer uw medewerker zich ziek meldt. Dit is een lastige situatie. Daarom geven wij 3 tips hoe u hiermee om kunt gaan.

Tip 1: neem de ziekmelding aan

Als werkgever kunt u niet oordelen of de ziekmelding terecht is of niet. Daarom bent u verplicht om de ziekmelding aan te nemen. Alleen een bedrijfsarts kan vaststellen of het verzuim wegens ziekte gegrond is.

Tip 2: neem contact op met uw casemanager

Een arbodienst is geen geheime dienst en een bedrijfsarts is geen rechercheur. Een bedrijfsarts kan enkel beoordelen of er sprake is van ziekte. Wanneer er direct een bedrijfsarts wordt ingezet kan dit in sommige gevallen zorgen dat het probleem wordt gemedicaliseerd of het wantrouwen vanuit de werkgever wordt benadrukt. Daarom is het van belang om uw casemanager zo snel mogelijk in te lichten over de situatie zodat er geen overhaaste beslissingen gemaakt worden. 

Tip 3: ga in gesprek 

Wanneer deze situatie zich voordoet, is het belangrijk om het gesprek aan te gaan over het gevoel van wantrouwen nadat uw medewerker weer hersteld is. Geef in het gesprek aan waardoor u wantrouwen ervaart en geef constructieve feedback. Ook kunt u sparren met uw casemanager hoe u deze situatie kunt aanpakken.

Vindt u het lastig om het gesprek aan te gaan met uw medewerker of wilt u advies over een ziekmelding? Neem dan contact op met uw casemanager. Onderaan deze pagina vindt u onze contactgegevens.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met: