Inzetbaar­heid

Investeren in
duurzame oplossingen

Uw medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal binnen uw organisatie. Om die reden is het essentieel te investeren in duurzame inzetbaarheid bij medewerkers. Hierdoor stijgt de productiviteit en het werkplezier, wat zorgt voor minder verzuim.

Wanneer medewerkers plezier hebben op het werk, kunnen zij voor een lange periode het werk goed uitvoeren. Zowel werkgevers als medewerkers zijn verantwoordelijk voor duurzame inzetbaarheid. Dit geldt niet alleen tijdens het werk, maar ook daarbuiten. Een goede werk-privébalans is daarom cruciaal om de inzetbaarheid te verhogen.

Als een medewerker energie kan halen buiten het werk om, zal hij meer energie hebben op het werk. Wij vinden het belangrijk dat een medewerker tijdens zijn loopbaan goed in zijn vel zit en gezond zijn welverdiende pensioen in gaat. Ook dit is de verantwoordelijkheid van zowel de werkgever als medewerker.

Duurzame inzetbaarheid in 2 stappen

Stap 1
Aandacht en oprechte interesse

Duurzame inzetbaarheid draait om aandacht en oprechte interesse vanuit de werkgever. Een werkklimaat waar de communicatie optimaal is, vormt een stevig fundament voor duurzaam inzetbare medewerkers.

Dit begint heel simpel met de volgende twee vragen: “Hoe gaat het met je?” en “Hoe is het thuis?”. Wij helpen leidinggevenden om deze verbinding te maken met medewerkers.

Stap 2
Nulmeting

In de praktijk zien we dat leidinggevenden of HR verschillende interventies inzetten om te werken aan duurzame inzetbaarheid. Het is fijn wanneer dit werkt voor de organisatie, maar vaak is dit schieten met hagel. Om effectief aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid moet duidelijk worden wat er precies speelt onder medewerkers.

Daarom beginnen wij graag met een nulpunt, een preventief vitaliteitsonderzoek (PVO) of een vragenlijst over psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Aan de hand daarvan worden effectieve interventies ingezet die passend zijn voor uw organisatie.

Preventief vitaliteits­onderzoek

De inhoud van een preventief vitaliteitsonderzoek (voorheen PAGO) is gebaseerd op de uitkomsten van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Het PVO start met gerichte vragenlijsten, zoals de leefstijlvragenlijst en de vragenlijst psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Vervolgens krijgt de medewerker enkele fysieke onderzoeken. De bloeddruk wordt o.a. gemeten, de BMI wordt berekend en er wordt gekeken wat de status is van de cholesterol en de glucose van de medewerker.

Een vitaliteitscoach gaat vervolgens in gesprek met de medewerker over de resultaten van de fysieke onderzoeken en over de punten waar de medewerker aan wil werken. Zo wordt een eerste stap richting gedragsverandering gezet. Bij een deelname van meer dan 20 medewerkers volgt een groepsrapportage. Hierdoor krijgt u een goed beeld van wat er precies speelt in uw organisatie. Op deze manier wordt helder welke interventies zinvol zijn om in te zetten voor uw medewerkers.

Wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden van een PVO bij uw organisatie? Neem contact op met:

Lucie Vriesema

Consultancy duurzame inzetbaarheid

Het preventief vitaliteitsonderzoek (PVO) is een logisch startpunt om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. Vervolgens wordt gekeken naar verschillende interventies die ingezet kunnen worden.

Veel interventies kunt u zelf organiseren als organisatie. Wij bieden verschillende trainingen en workshops aan die mogelijk kunnen aansluiten op de aandachtspunten. Daarnaast bieden onze samenwerkingspartners (de externe providerboog) ook verschillende diensten aan, zoals loopbaancoaching, budgetcoaching, mediation, verslavingszorg, etc.

Wilt u graag kennismaken met onze consultant duurzame inzetbaarheid en bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met:

Lucie Vriesema

Inzetbaarheids­coaching

Wanneer medewerkers worstelen met slaapproblemen, het moeilijk vinden om nee te zeggen of meer grip willen op hun gewicht kan inzetbaarheidscoaching een uitkomst bieden. Medewerkers kunnen terecht bij de inzetbaarheidscoach voor allerlei uitdagingen op het gebied van vitaliteit en inzetbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Hoe om te gaan met stress;
  • Gezonder eten en afvallen;
  • Beter slapen;
  • Conflicten op werk;
  • Relatieproblemen.

Door korte en directe coaching en eventuele doorverwijzing naar een specialist zoals een bedrijfsarts, psycholoog of fysiotherapeut pakken medewerkers de regie weer terug. In totaal krijgen zij de mogelijkheid om 6 sessies van 30 minuten in te plannen.

Wilt u meer informatie ontvangen over inzetbaarheidscoaching bij uw medewerkers? Neem contact op met:

Lucie Vriesema

Het Richting­portaal

Als goed werkgever wilt u het werkplezier en de vitaliteit van uw medewerkers hoog houden. Om op die manier eventueel verzuim te voorkomen. Medewerkers kunnen nu zelf aan de slag met hun vitaliteit en inzetbaarheid op het Richtingportaal. Dit is een online platform met praktische informatie, tips en e-learnings over verschillende thema’s zoals corona en werk, leren omgaan met stress, het creëren van een goede werk-privébalans, waarom bewegen en goede voeding belangrijk is en hoe om te gaan met onregelmatige diensten. 
 
Het Richtingportaal wordt volledig geïntegreerd in de verzuimbegeleiding. Dit betekent dat casemanagers, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen actief doorverwijzen naar het portaal om uw medewerkers te stimuleren aan de slag te gaan met hun vitaliteit. 

Benieuwd wat u kunt verwachten? Bekijk onderstaande video: 

Wilt u vrijblijvend meer informatie ontvangen over het Richtingportaal? Neem contact op met:

Lucie Vriesema