Inzetbaar­heid

Investeren in
duurzame oplossingen

Uw medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal binnen uw organisatie. Om die reden is het essentieel te investeren in duurzame inzetbaarheid bij medewerkers. Hierdoor stijgt de productiviteit en het werkplezier, wat zorgt voor minder verzuim.

Wanneer medewerkers plezier hebben op het werk, kunnen zij voor een lange periode het werk goed uitvoeren. Zowel werkgevers als medewerkers zijn verantwoordelijk voor duurzame inzetbaarheid. Dit geldt niet alleen tijdens het werk, maar ook daarbuiten. Een goede werk-privébalans is daarom cruciaal om de inzetbaarheid te verhogen.

Als een medewerker energie kan halen buiten het werk om, zal hij meer energie hebben op het werk. Wij vinden het belangrijk dat een medewerker tijdens zijn loopbaan goed in zijn vel zit en gezond zijn welverdiende pensioen in gaat. Ook dit is de verantwoordelijkheid van zowel de werkgever als medewerker.

Duurzame inzetbaarheid in 2 stappen

Stap 1
Aandacht en oprechte interesse

Duurzame inzetbaarheid draait om aandacht en oprechte interesse vanuit de werkgever. Een werkklimaat waar de communicatie optimaal is, vormt een stevig fundament voor duurzaam inzetbare medewerkers.

Dit begint heel simpel met de volgende twee vragen: “Hoe gaat het met je?” en “Hoe is het thuis?”. Wij helpen leidinggevenden om deze verbinding te maken met medewerkers.

Stap 2
Nulmeting

In de praktijk zien we dat leidinggevenden of HR verschillende interventies inzetten om te werken aan duurzame inzetbaarheid. Het is fijn wanneer dit werkt voor de organisatie, maar vaak is dit schieten met hagel. Om effectief aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid moet duidelijk worden wat er precies speelt onder medewerkers.

Daarom beginnen wij graag met een nulpunt, een periodiek medisch onderzoek (PMO) of een vragenlijst over psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Aan de hand daarvan worden effectieve interventies ingezet die passend zijn voor uw organisatie.

Periodiek medisch onderzoek

De inhoud van een periodiek medisch onderzoek (voorheen PAGO) is gebaseerd op de uitkomsten van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Het PMO start met gerichte vragenlijsten, zoals de leefstijlvragenlijst en de vragenlijst psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Vervolgens krijgt de medewerker enkele fysieke onderzoeken. De bloeddruk wordt o.a. gemeten, de BMI wordt berekend en er wordt gekeken wat de status is van de cholesterol en de glucose van de medewerker.

Een vitaliteitscoach gaat vervolgens in gesprek met de medewerker over de resultaten van de fysieke onderzoeken en over de punten waar de medewerker aan wil werken. Zo wordt een eerste stap richting gedragsverandering gezet. Bij een deelname van meer dan 20 medewerkers volgt een groepsrapportage. Hierdoor krijgt u een goed beeld van wat er precies speelt in uw organisatie. Op deze manier wordt helder welke interventies zinvol zijn om in te zetten voor uw medewerkers.

Wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden van een PMO bij uw organisatie? Neem contact op met:

Ruth Berkers

Consultancy duurzame inzetbaarheid

Het PMO is een logisch startpunt om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. Vervolgens wordt gekeken naar verschillende interventies die ingezet kunnen worden.

Veel interventies kunt u zelf organiseren als organisatie. Wij bieden verschillende trainingen en workshops aan die mogelijk kunnen aansluiten op de aandachtspunten. Daarnaast bieden onze samenwerkingspartners (de externe providerboog) ook verschillende diensten aan, zoals loopbaancoaching, budgetcoaching, mediation, verslavingszorg, etc.

Wilt u graag kennismaken met onze consultant duurzame inzetbaarheid en bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met:

Jenny Dirven

Inzetbaarheids­coaching

Dreigt uw medewerker uit te vallen, zit uw medewerker al enige tijd ziek thuis of stagneert de re-integratie van uw medewerker? Dan kunnen onze inzetbaarheidscoaches u en uw medewerker verder helpen.

Waarom inzetbaarheidscoaching?

Soms is het lastig om als werkgever het gesprek aan te gaan naar thema’s over vitaliteit. Een inzetbaarheidscoach kan hierbij helpen. Door middel van gerichte vragen kunnen zij achterhalen aan welke knop er gedraaid moet worden. Op deze manier pakt uw medewerker de regie weer terug in zijn of haar leven en zo kan u eventueel (langdurig) verzuim voorkomen. Daarnaast is het mogelijk dat uw medewerker wordt doorverwezen naar een specialist zoals een bedrijfsarts, psycholoog of fysiotherapeut.

Wanneer kan inzetbaarheidscoaching worden ingezet?
  • Medewerkers kunnen terecht bij de inzetbaarheidscoach voor allerlei uitdagingen op het gebied van vitaliteit en inzetbaarheid.
  • Er is sprake van frequent verzuim, waarbij onderliggende leefstijlproblematiek speelt.
  • Wanneer de re-integratie moeizaam verloopt en/of stagneert en er is actie nodig.
  • Wanneer een medewerker moeite heeft met terugkeer in haar of zijn eigen functie na (langdurige) arbeidsongeschiktheid.
  • Uw medewerker heeft moeite met ontspannen en wil een betere werk-privébalans.
  • Wanneer er een verandering in denken en doen gewenst is.
Aantal sessies

In totaal krijgt uw medewerker de mogelijkheid om maximaal 6 sessies van 45 minuten in te plannen.

Stuur een e-mail met uw contactgegevens en van uw medewerker. Eén van onze inzetbaarheidscoaches neemt vervolgens binnen 3 werkdagen contact op met uw medewerker.

Jenny Dirven

Het Richting­portaal

Als goed werkgever wilt u het werkplezier en de vitaliteit van uw medewerkers hoog houden. Om op die manier eventueel verzuim te voorkomen. Medewerkers kunnen nu zelf aan de slag met hun vitaliteit en inzetbaarheid op het Richtingportaal. Dit is een online platform met praktische informatie, tips en e-learnings over verschillende thema’s zoals corona en werk, leren omgaan met stress, het creëren van een goede werk-privébalans, waarom bewegen en goede voeding belangrijk is en hoe om te gaan met onregelmatige diensten.

Het Richtingportaal wordt volledig geïntegreerd in de verzuimbegeleiding. Dit betekent dat casemanagers, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen actief doorverwijzen naar het portaal om uw medewerkers te stimuleren aan de slag te gaan met hun vitaliteit.

Benieuwd wat u kunt verwachten? Bekijk onderstaande video:

Wilt u vrijblijvend meer informatie ontvangen over het Richtingportaal? Neem contact op met:

Ruth Berkers