Leidinggeven tijdens de coronacrisis

19 mei 2020

Inzetbaarheid

4 min. lezen

Door de coronacrisis was u genoodzaakt te schakelen in een situatie waar u geen ervaring mee had. Medewerkers waren voornamelijk vanuit huis aan het werk, vergaderingen werden online gevoerd, telefoontjes namen toe en soms rende er één van de kinderen gillend door een belangrijke call heen.

Het bleek noodzakelijk te zijn om snel, flexibel en creatief te anticiperen op deze situatie. Als leidinggevende heeft u geprobeerd om het hoofd koel te houden en te denken in mogelijkheden. Binnen een mum van tijd heeft u kennisgemaakt met nieuwe vormen van werken zoals leidinggeven op afstand en thuiswerken. De coronacrisis is nog lang niet afgelopen. Daarom is het belangrijk om het leidinggeven te evalueren. Wat heeft u geleerd en hoe kunt u bepaalde dingen anders aanpakken? Welke mogelijkheden ziet u voor uzelf als leidinggevende, voor uw medewerkers en de organisatie? In deze blog vertellen we meer over de stappen die u kunt doorlopen om het leidinggeven te evalueren. 

#1 Leidinggeven op afstand
Het is een uitdaging om de energie hoog te houden, helder te communiceren en te blijven verbinden met het team op afstand. Ga even terug naar de verschillende situaties en evalueer hoe u heeft leidinggegeven. Hoe bent u bijvoorbeeld omgegaan met onzekerheid bij medewerkers, hoe zorgde u ervoor dat de rust werd bewaard in het team en wat waren de reacties van uw medewerkers? Wellicht hebben medewerkers kunnen oefenen met eigenaarschap. 
Want er bovenop zitten heeft geen zin; het werkt zelfs averechts. Bij medewerkers die thuiswerken met kinderen is het cruciaal om empatisch te zijn en meer aandacht te hebben voor de persoonlijke situatie. De motivatie stijgt juist wanneer u aan medewerkers vraagt wat ze nodig hebben: faciliteren in plaats van controleren. Uiteindelijk komt leiding geven – ook op afstand – steeds weer aan op vertrouwen. Vertrouwen in de medewerkers, in het team en in uzelf.

Maak gebruik van de volgende tips: 

 1. Bekijk wat u als leidinggevende goed hebt aangepakt tijdens het leidinggeven op afstand, maar ook welke aandachtspunten er zijn. 
 2. Bedenk hoe u uw medewerkers verder kunt faciliteren tijdens de anderhalvemeter-samenleving. 
 3. Onderzoek hoe u meer kunt aansturen op eigenaarschap. Zodat medewerkers de verantwoordelijkheid nemen om hun taken uit te voeren.

#2 Meer thuiswerken
De afgelopen weken hebben verschillende organisaties kennisgemaakt met thuiswerken. Wellicht bent u erachter gekomen dat thuiswerken niet past bij de organisatie, maar het kan ook deuren hebben geopend. Bekijk hoe de productiviteit van medewerkers is geweest tijdens het thuiswerken. Misschien hebben uw medewerkers veel meer werk verricht waardoor de optie thuiswerken als vanzelfsprekend gezien kan worden. De coronacrisis is nog niet afgelopen. Kijk daarom welke mogelijkheden er zijn binnen de organisatie.  Aan de hand van de volgende tips kunt u het thuiswerken evalueren: 

 1. Bespreek met uw medewerkers hoe zij het thuiswerken hebben ervaren. Waren zij productiever? Of werd het contact tussen collega’s erg gemist? 
 2. Bekijk samen met alle leidinggevenden, HR en directie wat het effect is geweest van thuiswerken. Heeft dit veel voordelen opgeleverd voor de organisatie of juist niet? 
 3. Zorg ervoor dat u nieuwe afspraken maakt wanneer medewerkers milde klachten (die passen bij het coronavirus) krijgen. Kunnen medewerkers met milde klachten bijvoorbeeld thuiswerken of dienen zij zich ziek te melden? 

#3 Efficiënt vergaderen
De afgelopen weken heeft u geëxperimenteerd met online vergaderen via Skype, Google Hangouts of via een andere tool.  Door deze vorm van vergaderen is er minder ruimte om over koetjes en kalfjes te praten. Online vergaderingen worden alleen ingepland wanneer het niet anders kan en zijn van korte duur. Het lijkt erop dat dit een efficiënte manier is van vergaderen. Daarom is het belangrijk om de online vergaderingen te evalueren en te kijken of dit past bij uw organisatie. Maak aan de hand van de volgende 3 tips een afweging of online vergaderen past binnen de organisatie:  

 1. Bekijk hoe medewerkers online vergaderen hebben ervaren. Is deze manier effectiever en/of efficiënter dan een reguliere vergadering? 
 2. Bereken hoeveel geld, tijd en energie is bespaard. 
 3. Bekijk de voor- en nadelen van online vergaderen.

#4 Reistijd en reiskosten
Een ander bijkomend voordeel is een daling van de reistijd en reiskosten. De auto wordt minder gebruikt waardoor de kosten laag blijven. Daarnaast heeft dit natuurlijk een goed effect op het milieu. Bekijk daarom of het mogelijk is om de reistijd en reiskosten te verminderen binnen de organisatie. Door bijvoorbeeld thuis te werken of online overleggen in te plannen.  

#5 Nieuwe normale werksfeer
Veel medewerkers staan te popelen om weer naar kantoor te gaan. Ze missen het contact met collega’s. De anderhalvemeter-samenleving zorgt ervoor dat we voorlopig niet terug gaan naar de oude situatie. Veel medewerkers nemen het initiatief om bijvoorbeeld de VriMiBo online te organiseren. Dit zijn leuke initiatieven die de werksfeer verhogen. Als leidinggevende kunt u ook een bijdrage leveren om de werksfeer verhogen. Plan bijvoorbeeld elke maandagochtend een meeting in met het team om te bespreken hoe iedereen zich voelt, waar ze tegenaan lopen, wat ze bereikt hebben en wat het doel is voor de komende week. Daarnaast zijn andere initiatieven ook welkom, zoals een fles wijn cadeau geven voor de VriMiBo of een bloemetje sturen als waardering. Wij geven 2 tips om te werken aan de werksfeer binnen het team of de organisatie: 

 1. Bekijk wat voor invloed de coronacrisis tot nu toe heeft gehad op de werksfeer. Is bijvoorbeeld de binding tussen collega’s vergroot of juist afgenomen? Hoe is de binding met het team? Is het team hechter geworden? Wat is de oorzaak? Hoe zorgt u voor meer verbondenheid? 
 2. Bekijk hoe de werksfeer geoptimaliseerd kan worden in een anderehalvemeter-samenleving. Wat kunt u bijvoorbeeld als leidinggevende doen en hoe spoort u uw medewerkers aan om zelf aan de slag te gaan? 

De coronacrisis is nog lang niet afgelopen en we zullen daarom creatieve oplossingen moeten bedenken met elkaar. Wilt u meer informatie over hoe u de werksfeer kunt verhogen in het team of wilt u sparren over leidinggeven op afstand? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onderaan deze pagina vindt u onze contactgegevens. 

Wilt u meer informatie? Neem contact op met: