MDIEU-subsidieregeling

6 september 2023

Verzuim

2 min. lezen

De Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) is een subsidieregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De regeling biedt financiële ondersteuning om activiteiten te ontwikkelen die een extra impuls geven aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

Waarom Duurzame Inzetbaarheid?
Duurzaamheid is een essentieel thema op de werkvloer. Investeren in duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers levert op lange termijn aanzienlijke voordelen op, zoals gemotiveerde medewerkers, minder verloop en medewerkers die efficiënt werken tot hun pensioen. Er is goed nieuws voor organisaties die willen investeren in de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers: de MDIEU-subsidieregeling.

De MDIEU-subsidieregeling: Wat moet u weten?
Vanaf 1 september 2023 stelt de overheid subsidies beschikbaar voor organisaties die hun medewerkers op een duurzame manier willen inzetten. Maar wat zijn de belangrijkste voorwaarden van deze regeling? Hier vindt u een overzicht:

  • Aanvraag: U kunt van 1 september tot en met 30 november 2023 subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid op de werkvloer verbeteren. In 2024 zal er nog een aanvraagtijdvak worden geopend.
  • Drempelbedrag: Een aanvraag voor subsidie begint vanaf 75.000 euro. Hierin is ook een bedrag van 5000 euro opgenomen voor het uitvoeren van een bedrijfsanalyse.
  • Bedrijfsanalyse: Voordat u subsidie aanvraagt, moet u een analyse uitvoeren om de uitdagingen en problemen rondom duurzame inzetbaarheid in uw bedrijf te identificeren. U kunt dit zelf doen of de hulp inroepen van een externe adviseur.
  • Activiteitenplan: U dient een gedetailleerd plan in te dienen waarin de activiteiten voor duurzame inzetbaarheid worden beschreven. Daarnaast kunt u subsidie aanvragen voor het eerder laten stoppen van oudere werknemers via de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). Let wel: de activiteiten rondom duurzame inzetbaarheid moeten ten minste 25% van het totale subsidiebedrag uitmaken.
  • Subsidiepercentages: Bedrijven krijgen 50% subsidie voor duurzame inzetbaarheidsactiviteiten, terwijl voor de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) activiteiten 25% wordt vergoed.
  • Projectduur: De projectperiode voor het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van werknemers mag uiterlijk tot 31 december 2025 lopen.

Vraagt u zich af welke specifieke activiteiten kunnen bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers? Bekijk dan de Menukaart van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Menukaart geeft u een idee van de activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid die voor de MDIEU-subsidieregeling in aanmerking komen. Hier kunt u meer lezen over de subsidie en alle bijbehorende details.

Als organisatie heeft u nu de kans om niet alleen een positieve impact te maken op uw medewerkers, maar ook om financiële ondersteuning te krijgen voor deze activiteiten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met vitaliteit@richting.nl.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met: