Mijn medewerker is zwanger, wat nu?

7 juni 2021

Verzuim

2 min. lezen

Als werkgever is het belangrijk om bepaalde zaken te regelen wanneer één van uw medewerkers zwanger raakt. In deze blog vertellen wij alles wat u moet weten over het aanvragen van een uitkering, verzuim en werktijden bij zwangerschap en de verschillende risico’s die vastgelegd moeten worden in de RI&E. 

Aanvragen uitkering bij UWV

Een zwangerschap moet door u als werkgever gemeld worden bij het UWV. Volgens de Wet arbeid en zorg (WAZO) heeft uw medewerker namelijk recht op zwangerschapsverlof en een zwangerschapsuitkering. Vervolgens betaalt u tijdens het zwangerschapsverlof het loon van uw medewerker door. Klik op deze link om direct een uitkering aan te vragen voor uw zwangere medewerker. 

Extra pauzes 

Tijdens de zwangerschap en tot zes maanden na de bevalling heeft uw medewerker recht op extra pauzes. Wat houdt dit precies in? Uw medewerker mag maximaal 1/8e deel van het aantal uren dat zij werkt extra pauzeren of rust nemen. Deze pauze wordt doorbetaald door u als werkgever. 

Uitval door ziekte 

Wanneer uw medewerker ziek raakt door zwangerschap gelden dezelfde regels omtrent de AVG-wetgeving als bij ‘normaal’ verzuim. Dit betekent dat u niet mag vragen naar de aard en oorzaak van het verzuim. Vaak vertelt uw medewerker wat de oorzaak is van de ziekmelding. Dit mag niet geregistreerd worden. Stel uw medewerker geeft aan dat ze is uitgevallen door bekkenklachten door zwangerschap. “Ziekte door bekkenklachten” mag dan niet genoteerd worden. Bekkenklachten zijn namelijk medisch herleidbaar en zeggen iets over de reden van verzuim. Klik hier voor een volledig overzicht wat u mag vragen en registreren. 

Preventief consult bedrijfsarts 

Wanneer uw medewerker zwanger is, kan zij een afspraak inplannen bij de bedrijfsarts. Het is namelijk van belang dat uw medewerker gezond en veilig kan blijven werken tijdens de zwangerschap. Samen met de bedrijfsarts wordt gekeken naar de verschillende risico’s die er zijn binnen de organisatie. Dit kunnen werkgebonden risico’s zijn zoals tillen, gevaarlijke stoffen en mentale belasting of persoonsgebonden risico’s zoals bekkenklachten, vermoeidheid en verhoogde bloeddruk. Op basis daarvan wordt door de bedrijfsarts een risicoprofiel opgesteld en advies gegeven over de situatie. Neem contact op met uw casemanager om een afspraak in te plannen bij de bedrijfsarts. Daarnaast kunt u veel informatie vinden op de website van het RIVM over zwangerschap en werk. 

Risico’s in de RI&E 

Medewerkers die zwanger zijn of zwanger willen worden, lopen extra risico’s bij organisaties die werken met bijvoorbeeld chemische stoffen of met biologische agentia (denk aan legionella of COVID-19). Ook bij andere organisaties bestaat de kans op fysieke belasting wanneer medewerkers veel lopen, staan en/of autorijden. Dit kan negatieve invloed hebben op de zwangerschap. Daarom is het belangrijk om deze risico’s vast te leggen in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Daarnaast is het vanzelfsprekend dat u extra maatregelen neemt om deze risico’s te beperken en uw medewerker informeert over deze risico’s. Wanneer er sprake is van uitval door zwangerschap, moet dit gemeld worden bij het UWV.

Wilt u meer informatie over verzuim tijdens zwangerschap of wilt u een afspraak inplannen bij de bedrijfsarts? Neem dan contact op met uw casemanager. Onderaan deze pagina vindt u onze contactgegevens.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met: