Ongewenst gedrag

In gesprek met Ingrid de Laat, trainer en vertrouwens­persoon bij Richting
Wat is de aanleiding voor het geven van deze training?

De aanleiding voor deze training is de toenemende aandacht rondom het thema ongewenst gedrag in Nederland. Iedere medewerker ervaart ongewenst gedrag op zijn/haar manier en in onze cultuur is het minder vanzelfsprekend om hierover te praten. Dit kan leiden tot stress, een slecht gevoel of slapeloze nachten. Als werkgever wil je dit voorkomen en wil je een veilige, open cultuur creëren waarin medewerkers zich durven te uiten als zij zich onprettig voelen. Het is belangrijk dat die uiting van onvrede dan ook geaccepteerd en gerespecteerd wordt. Het herkennen van de juiste signalen door een leidinggevende/manager is daarom belangrijk.

Voor wie is dat training bedoeld? Waarom juist voor die groep?

Deze training is specifiek gericht op leidinggevenden en managers. Medewerkers kopiëren vaak gedrag van leidinggevenden/managers omdat zij een voorbeeldrol hebben binnen de organisatie. Daarom is het belangrijk dat zij zich bewust worden van hun eigen gedrag. Het is van belang dat leidinggevenden en managers signalen kunnen oppikken van (ervaren) ongewenst gedrag. Ook komen er situaties voor dat een leidinggevende/manager ongewenst gedrag tolereert. Als je ongewenst gedrag tolereert, kan dit leiden tot een negatieve cultuur binnen de organisatie. Als leidinggevende/manager heb je de verantwoordelijkheid om een positieve en veilige werkomgeving te creëren. 

Quotes van onze klanten:

"De verandering start bij de leiding­gevenden. Ben alert en spreek elkaar aan."

Bij welke onderwerpen sta je vooral stil in de training?

We beginnen met het verkennen van het thema ongewenst gedrag. We zullen signalen bespreken en ons verdiepen in hoe je een veilige cultuur kunt creëren. Daarnaast bespreken we wat je kunt doen als een medewerker ongewenst gedrag ervaart en komt de rol van vertrouwenspersoon aan bod.

Wat zijn de gevolgen als je dit thema niet aanpakt?

Een angstige of onveilige werkomgeving kan leiden tot onderdrukking van emoties en gevoelens van medewerkers. Dit kan een negatieve impact hebben op hun werkplezier en het stressniveau verhogen. Hierdoor neemt het risico op verzuim en verloop onder de medewerkers toe.

Quotes van onze klanten:

"Je leert te werken aan een mate van openheid, waarin mensen durven te praten over gedragsvormen die ze niet waarderen."

Kun je meer vertellen over jouw rol als vertrouwens­persoon?

Als vertrouwenspersoon ben ik beschikbaar voor alle medewerkers via telefoon en e-mail. Alles wat besproken wordt is strikt vertrouwelijk. Medewerkers hoeven hun leidinggevende of manager hierover niet op de hoogte te stellen.

Eerst zal ik naar het verhaal van de medewerker luisteren en samen met hen kijken naar wat hen zou kunnen helpen in deze situatie. Afhankelijk van de situatie, zal ik de medewerker ondersteunen door mee te gaan naar gesprekken, ondersteuning te bieden, oefeningen te doen of een officiële klacht in te dienen. In eerste instantie is het belangrijk om een luisterend oor te zijn en te ondersteunen bij de vraag: “ Wat gebeurde er? Wat kan ik nu doen”?

Kun je wat vertellen over de ervaringen bij leiding­gevenden en managers?

De ervaring leert dat de training vaak confronterend kan zijn en dat deelnemers zich bewust worden van situaties die eerder als vanzelfsprekend werden beschouwd. De training geeft ook veel nieuwe informatie over de rol als vertrouwenspersoon en de verantwoordelijkheid van een leidinggevende of manager.