Privacy

Waarom heeft Richting een privacyreglement?

Richting heeft een privacyreglement om te zorgen dat uw informatie bij ons in goede handen is. Uw privacy moet geborgd omdat het om uw werk en uw gezondheid gaat.

De medewerkers van Richting hebben uw gegevens nodig om u en uw organisatie te ondersteunen bij het uitvoeren van een gezond arbeidsomstandighedenbeleid; ze kunnen niet zonder deze informatie. Dat neemt niet weg dat uw gegevens natuurlijk wel van vertrouwelijke aard zijn.

In ons privacyreglement staat precies wie welke gegevens over u mag inzien, hoe en hoe lang ze bewaard worden en hoe wordt voorkomen dat onbevoegde personen ze kunnen lezen.

Welke gegevens houden wij bij in onze persoonsregistratie?

Onze persoonsregistratie bevat de gegevens van medewerkers die in dienst zijn van werkgevers die zich laten ondersteunen door Richting. Onze persoonsregistratie bevat drie typen gegevens:​

  • stamgegevens van werkgevers (zoals naam, adres, branche, contractnummer)
  • stamgegevens van medewerkers (zoals naam, adres, geslacht, burgerlijke staat)
  • variabele gegevens over medewerkers (zoals datum ziekmelding, aard van de klachten, keuringsresultaat)

Welke mensen van Richting mogen uw gegevens inzien?

Alleen medewerkers van Richting die voor uw organisatie werken, mogen uw gegevens inzien onder supervisie van de bedrijfsarts.

Hoe bewaren wij uw gegevens?

De belangrijkste gegevens zijn in een automatiseringssysteem opgeslagen dat gebruik maakt van een datakluis. Daardoor kunnen wij snel informatie opzoeken of aanpassen aan een veranderde situatie. Passwords en strakke procedures reguleren de toegang.

Wie mag nog meer uw gegevens inzien?

Hiervoor zijn heldere regels opgesteld waaraan Richting zich houdt. Alleen uw werkgever en de eventuele verzekeraar beperkt informatie krijgen. Uw werkgever krijgt statistische gegevens over de hoeveelheid verzuim in zijn bedrijf. Daaraan is echter nooit te zien wat de oorzaak was van het verzuim van een individuele werknemer. Maar er is bijvoorbeeld wel uit af te lezen hoeveel dagen er in totaal in een bepaalde periode werd verzuimd door alle medewerkers bij elkaar.

Voor uw werkgever is dat waardevolle informatie waarmee hij zijn beleid op het gebied van verzuim en arbeidsomstandigheden kan bijslijpen. Een verzekeraar krijgt slechts de gegevens die nodig zijn om tot uitkering van ziekengeld over te kunnen gaan, dus alleen de data van ziek- en hersteldmeldingen en of u al dan niet gedeeltelijk het werk hebt hervat.

Kan ik de informatie over mijzelf inzien?

Ja, u kunt informatie over uzelf inzien, laten corrigeren en u heeft het recht op verwijderen. Het kan ook zijn dat u wilt weten aan wie in het afgelopen jaar gegevens over u zijn verstrekt. Op dit soort vragen kunt u antwoord krijgen door inzage te vragen in uw dossier. U kunt dan schriftelijk een verzoek indienen bij Richting. Daarna kunt u bijvoorbeeld samen met een bedrijfsarts de gegevens die over u zijn opgeslagen inzien. Om vast te stellen dat het ook daadwerkelijk om uw gegevens gaat, dient u zich wel te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

U kunt natuurlijk alleen informatie krijgen over uzelf, niet over anderen. Hun privacy is beschermd, net als die van u.

​Meer weten?

Heeft u een vraag of signaal t.a.v. Privacybescherming of wilt u een gedetailleerde uitwerking van ons privacyreglement? Stuur dan een bericht naar Petra Jansen, onze Functionaris Gegevensbescherming via FG@richting.nl.

Mocht u een klacht hebben dan verwijzen wij u naar onze klachtenprocedure op deze site.

Versie 1.2
24 april 2018