Verzuimende medewerkers? Onze professionals staan voor u klaar!

10 december 2020

Verzuim

3 min. lezen

Wanneer uw medewerker verzuimt, worden u en uw medewerker begeleid door onze professionals. Dit proces is beschreven in de Wet verbetering poortwachter (Wvp) en duurt maximaal twee jaar. Gedurende deze periode krijgt u te maken met verschillende professionals, zoals de casemanager, bedrijfsarts en eventueel de arbeidsdeskundige. Om meer duidelijkheid te geven over wat u kunt verwachten, hebben we in deze blog de rollen toegelicht. 

U als werkgever bent samen met uw medewerker verantwoordelijk voor de re-integratie bij (langdurig) verzuim. Bekijk deze blog voor een uitgebreide toelichting over de rechten en plichten die u heeft tijdens dit proces. Daarnaast is het belangrijk om eventueel verzuim in de toekomst te voorkomen. U kunt zich bezighouden met vragen als “Hoe zorg ik ervoor dat medewerkers blijven werken in bepaalde omstandigheden” of “Hoe houd ik hen gemotiveerd?”. Samen met uw medewerker bent u verantwoordelijk om alle mogelijkheden te benutten tijdens de re-integratie. Onze professionals ondersteunen u tijdens dit proces. Hieronder wordt verder toelichting gegeven over wat u kunt verwachten van een casemanager, bedrijfsarts en arbeidsdeskundige. 

De casemanager

De casemanager is uw eerste aanspreekpunt en zorgt ervoor dat alle stappen van de Wet verbetering poortwachter (Wvp) worden doorlopen. Tijdens dit proces is de casemanager de spin in het web. Hij heeft namelijk een goed overzicht van wat er speelt, omdat de casemanager regelmatig gesprekken voert met zowel de medewerker als werkgever. Daardoor kan hij een goede inschatting maken van wat uw medewerker nodig heeft en welke eventuele vervolgstappen genomen moeten worden. Zo bepaalt bijvoorbeeld de casemanager (in overleg met de bedrijfsarts) wanneer een medewerker op spreekuur kan komen. 

Naast de begeleiding tijdens dit verzuimproces kunt u de casemanager ook voor andere vraagstukken benaderen op het gebied van preventie. Wanneer u zich bijvoorbeeld zorgen maakt om een medewerker omdat hij niet lekker in z’n vel zit of wanneer u handvatten nodig heeft voor het voeren van een frequent verzuimgesprek.

Kortom: de casemanager is uw sparringpartner op het gebied van verzuim en het voorkomen hiervan. 

De bedrijfsarts

Tijdens het spreekuur bekijkt de bedrijfsarts de verschillende mogelijkheden die er zijn in relatie tot de functie van de medewerker. Aan de hand daarvan ontvangt u als werkgever een advies inclusief taken die een medewerker kan uitvoeren. Hierbij is het belangrijk dat u samen met uw medewerker het advies bespreekt en onderzoekt welke mogelijkheden er zijn. 

Wanneer nodig schakelt de bedrijfsarts met verschillende (medische) specialisten. Denk hierbij aan een huisarts, orthopeed, oncoloog of arbeidsdeskundige.

De arbeidsdeskundige

Op het moment dat een medewerker niet meer zijn eigen werk kan uitvoeren, wordt de arbeidsdeskundige ingeschakeld. Net als de casemanager en de bedrijfsarts zorgt de arbeidsdeskundige ervoor dat u alle wettelijke verplichtingen vanuit de Wvp nakomt. 

De arbeidsdeskundige maakt een analyse van de functie van de medewerker om te zien welke werkzaamheden hij niet meer kan uitvoeren. Vervolgens bekijkt hij of het mogelijk is om aanpassingen te doen binnen de huidige functie om het werk weer mogelijk te maken. Ook kan er gekeken worden naar een andere functie binnen de organisatie of in het uiterste geval een herplaatsing naar een andere werkgever. Dit wordt ook wel spoor 2 genoemd. 

Wanneer een medewerker twee jaar verzuimt, beoordeelt het UWV of u en uw medewerker er alles aan hebben gedaan om de re-integratie van de medewerker mogelijk te maken. Als het UWV besluit dat u niet genoeg heeft gedaan dan volgt een loonsanctie. Het is daarom belangrijk om alle stappen van de Wvp goed te doorlopen. Bekijk deze blog voor een uitgebreide toelichting over de rechten en plichten die u heeft tijdens de Wvp. 

Heeft u vragen over de verschillende rollen of heeft u een andere vraag naar aanleiding van deze blog? Neem dan contact op met uw casemanager. Onderaan deze pagina vindt u onze contactgegevens.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met: