Re-integratieverslag online indienen

10 oktober 2023

Verzuim

< 1 min. lezen

Gaat een medewerker ziek uit dienst? Dan meldt u de medewerker uiterlijk op de laatste dag van het dienstverband ziek bij het UWV. Waar het eerst mogelijk was om per post het re-integratieverslag van de zieke medewerker in te dienen, is dit nu ook mogelijk via het werkgeversportaal. 

Hoe doet u dat?
1. Log in bij het werkgeversportaal. U logt in door rechtsboven op ‘werkgeversportaal’ te klikken.
2. Kies vervolgens in het menu voor ‘Re-integratie’.
3. Kies in het uitklapmenu voor ‘Re-integratieverslag (RIV) ZW – ziek uit dienst’.
4. Vink de documenten aan die u wilt uploaden. Vul bij elk document de datum van ondertekening in. 

Wat is het voordeel?
Met de nieuwe uploadfunctie, dient u het re-integratieverslag sneller in bij het UWV. Zo kan het UWV eerder beoordelen of de (ex-)medewerker een ziektewetuitkering kan krijgen. 

Wanneer dient u een re-integratieverslag in?
Het re-integratieverslag dient ingediend te worden via het werkgeversportaal. Wanneer u een re-integratieverslag maakt, hangt af van wanneer het dienstverband van de medewerker (of de uitzendovereenkomst) stopt. 

  • Stopt het dienstverband binnen 6 weken na de eerste ziektedag, dan maakt u geen re-intregratieverslag
  • Stopt het dienstverband tussen de 6 en 10 weken na de eerste ziektedag, dan maakt u een verkort re-integratieverslag
  • Stopt het dienstverband vanaf 10 weken na de eerste ziektedag, dan maakt u een volledig re-integratieverslag die u bij ons indient

Wilt u meer informatie? Neem contact op met: