Wetswijziging

Update uw RI&E en voorkom een boete!

28 januari 2021

Arbeids­omstandigheden

2 min. lezen

Als werkgever is het belangrijk om een veilige werkomgeving te creëren. Dit betekent ook dat u vanuit de Arbowet verplicht bent om het risico op besmetting van het coronavirus (COVID-19) te voorkomen of te beperken bij uw medewerkers. Dit is een tijdelijke wijziging in de Arbowet (artikel 3.2a.). Hierin staat dat u als werkgever het risico op besmetting van het coronavirus moet verwerken in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). In deze blog leggen wij uit hoe u uw RI&E kunt updaten. 

Met een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) brengt u de verschillende risico’s binnen uw organisatie in kaart. Door de coronacrisis is de situatie binnen uw organisatie verandert. Er bestaat namelijk het risico dat uw medewerkers besmet kunnen raken met het coronavirus. Daarom is het belangrijk om dit nieuwe risico in kaart te brengen en een plan op te stellen hoe u dit wilt voorkomen. Daarnaast controleert de Nederlandse Arbeidsinspectie strenger of organisaties in bezit zijn van een actuele RI&E.

Werk aan de winkel dus! De volgende maatregelen zijn belangrijk om mee te nemen in de RI&E:

Maatregel 1: Zorg voor voldoende hygiënische voorzieningen. 
Beschrijf welke hygiënische middelen u wilt inzetten om medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. Denk hierbij aan het gebruik van mondmaskers, spatschermen, handgel, protocollen hoe medewerkers hun handen kunnen wassen, reinigen van kantoor/werkplek etc.

Maatregel 2: Geef voorlichting aan uw medewerkers. 
Tijdens deze voorlichting legt u uit hoe medewerkers het coronavirus kunnen voorkomen op de werkvloer. Denk bijvoorbeeld aan het houden van 1,5 meter afstand of door borden te plaatsen op de werkplaats met informatie over de maatregelen. Vervolgens kan dit gecommuniceerd worden op het intranet, via een nieuwsbrief of tijdens een bijeenkomst door de directie

Maatregel 3: Toezicht houden op de naleving van de maatregelen en voorzieningen. 
Beschrijf hoe de maatregelen binnen uw organisatie worden nageleefd om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In veel gevallen houden de directie of de operationele managers toezicht of dit daadwerkelijk wordt nageleefd. De preventiemedewerker helpt hen wanneer dit nodig is. 

Maatregel 4: Medewerkers moeten de maatregelen naleven en de hygiënische voorzieningen gebruiken. 
Het is belangrijk dat uw medewerkers de maatregelen naleven. Door het creëren van een open sfeer kunnen collega’s elkaar onderling attent maken op de maatregelen. 

Heeft u vragen over het aanpassen van de RI&E of wilt u meer weten over hoe u de verspreiding van het coronavirus kunt voorkomen binnen uw organisatie? Neem dan contact met ons op. Onderaan deze pagina vindt u onze contactgegevens.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met: