Verzuim door psychische klachten

13 mei 2024

Verzuim

3 min. lezen

Bij Richting bieden onze statistieken ons de mogelijkheid om inzicht te verkrijgen in markttrends en ontwikkelingen, waardoor we effectief kunnen anticiperen en inspelen op veranderingen. In de onderstaande afbeelding is de verdeling van diagnoses in het verzuim te zien over de periode jan 23 t/m dec 23. Uit de data blijkt dat 27,1% van de medewerkers in 2023 is verzuimd vanwege klachten aan het bewegingsapparaat. Het psychische verzuim is met 38,5% het grootste deel van het verzuim. 

In het eerste kwartaal van 2024 is een toename van het psychische verzuim te zien met een percentage van 40%. In deze blog behandelen we meer data over de psychische problematiek.

Arbeidsgerelateerd psychisch verzuim

Onze analyse toont aan dat 41,89% van het psychische verzuim in 2023 arbeidsgerelateerd was, een percentage dat de afgelopen vier jaar is toegenomen. In 2020 was dit percentage nog 28,57%. Terwijl het arbeidsgerelateerde psychische verzuim een opwaartse trend vertoont, ligt het arbeidsgerelateerde lichamelijke verzuim, zoals lichamelijke overbelasting, in 2023 aanzienlijk lager met 11,8%. Dit benadrukt de noodzaak voor werkgevers om strategieën te ontwikkelen die psychisch verzuim kunnen verminderen.

Demografische verschillen

Een interessant demografisch verschil tussen psychisch en lichamelijk verzuim is de gemiddelde leeftijd van de medewerkers die uitvallen. Onze data wijst uit dat 28,69% van de medewerkers met psychische klachten tussen de 25 en 35 jaar oud is, het hoogste percentage binnen deze categorie. Voor lichamelijk verzuim zien we dat 37,59% van de verzuimtrajecten medewerkers van 55 jaar en ouder betreft.

Voorkomen beter dan genezen

Psychische problematiek is een steeds groter onderdeel van het verzuim in Nederland. Binnen psychisch verzuim zien we een grote relatie met werk. Bij Richting geloven we dat werken zingevend is en helpt in het herstel. Nog liever, we voorkomen liever verzuim dan dat we verzuim genezen.

De kern van onze aanpak

De Risico- inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is het vertrekpunt van een goed preventief beleid op arbeidsgezondheid. De risico’s uit de RI&E kunnen we vertalen naar een preventief vitaliteitsonderzoek waarbij we aandacht hebben voor diverse aspecten. Een onderdeel van onze preventieve vitaliteitsonderzoeken is het PSA onderzoek. PSA staat voor psychosociale arbeidsbelasting. Dit onderzoek toont aan welke risico’s een bedrijf loopt en geeft adviezen om hiermee om te gaan.

Naast preventief beleid komen we ook vaak reactief in beeld als er sprake is van verzuim. In onze verzuimbegeleiding hebben we naast bedrijfsartsen ook bedrijfspsychologen in dienst. De bedrijfspsychologen zijn bekend met psychische problematiek in relatie tot werk. Zij ondersteunen de bedrijfsarts bij het bepalen van de belastbaarheid en stellen een passend opbouwschema op. 

Soms zien we dat psychisch verzuim diepere oorzaken heeft, bijvoorbeeld op team- of organisatieniveau. Als we dit signaleren dan gaan we met de klant in gesprek om te zoeken naar een passende oplossing. Eén van de oplossingen die we bieden is een diepgaande verzuimanalyse of PSA onderzoek. Het doel: de bron van de verzuimoorzaak aanpakken! De uitkomsten van een diepgaand onderzoek bieden handvatten om als afdeling of organisatie aan de slag te gaan. Met deze resultaten kunnen we écht het verschil maken in het verzuim en het is meteen zichtbaar waar er impact gemaakt kan worden bij de medewerker of werkgever.   

Wilt u meer informatie? Neem contact op met: