Verzuim

Denken in
mogelijk­heden

Wilt u meer grip op verzuim binnen uw organisatie? Wij begeleiden u en uw medewerkers tijdens het verzuim en de re-integratie. Daarnaast helpen wij u om een visie, beleid en aanpak op te stellen om het verzuim binnen uw organisatie positief te beïnvloeden.

Indien een van uw medewerkers door ziekte uitvalt, ontstaan er vaak veel vragen over het ziekteverzuim en het re-integratieproces. Om deze onduidelijkheid weg te nemen, hebben we een overzichtelijk stappenplan gemaakt. Dit plan biedt alle nodige informatie over de Wet verbetering poortwachter en begeleidt uw medewerker stap voor stap door het proces van een succesvolle re-integratie.

In 3 stappen van verzuim naar werk

Ziekteverzuim kost het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks miljarden. Gemiddeld kost een zieke medewerker de werkgever €250,- tot €400,- per dag. Richting helpt met het verlagen én laag houden van de gemiddelde verzuimduur in drie stappen:

Stap 1
Eerste contact met werkgever

De werkgever heeft een cruciale rol in de verzuimbegeleiding van een medewerker. Hij kent de medewerker namelijk het beste. Daarom neemt de casemanager in de eerste week van het verzuim contact op met de werkgever. De casemanager maakt samen met u een inschatting hoe lang de ziekmelding duurt en hoe de verdere verzuimbegeleiding ingericht kan worden. Is er sprake van verwacht lang verzuim, frequent verzuim of heeft u een ‘niet pluis’ gevoel, dan neemt de casemanager ook contact op met de medewerker om bij hem informatie op te halen.

Wanneer langdurig verzuim wordt verwacht, is het belangrijk om snel te schakelen. Het inzetten van passende interventies in een vroeg stadium is de sleutel tot duurzaam herstel. Hoe langer een medewerker verzuimt, hoe kleiner de kans dat hij succesvol terugkeert naar het werk.

Stap 2
Denken in mogelijkheden

Ieder mens en iedere ziekmelding is anders. Daarom zorgen we voor maatwerk vanaf dag één waarbij we kijken wat er nodig is in een specifieke situatie.

Wij beschikken over de grootste database van Nederland met uitgebreide informatie over taken, competenties en belasting van meer dan 2.000 beroepen en 30.000 functies. Met informatie uit deze database wordt de belastbaarheid van de medewerker door de bedrijfsarts bepaald en volgt er een advies met werkzaamheden die de medewerker wel uit kan voeren.

Tijdens het spreekuur neemt de bedrijfsarts ruim de tijd om te bespreken wat een medewerker nog wel kan in zijn werk. Op basis van dit gesprek volgt een onafhankelijk advies met handvatten waar u en uw medewerker echt iets mee kunnen.

Stap 3
Snel en direct schakelen

Iedere werkgever heeft een vast aanspreekpunt die rechtstreeks te benaderen is. Wij vinden het belangrijk dat er een goede samenwerking wordt gecreëerd tussen u als werkgever en ons als arbodienst. Zo weten wij namelijk wat er speelt bij uw organisatie en medewerkers.

Dit zorgt voor een effectieve verzuimbegeleiding. Al onze professionals hebben een direct 06-nummer zodat u snel kan schakelen met uw casemanager.

Arbeids­deskundige

Wanneer een verzuimende medewerker bij de bedrijfsarts is geweest, kan de bedrijfsarts adviseren om een arbeidsdeskundige in te zetten. Op basis van het advies vanuit de bedrijfsarts onderzoekt de arbeidsdeskundige of het eigen werk van de medewerker nog passend is of passend gemaakt kan worden. Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen op de werkplek of het ondersteunen van de medewerker bij zijn werkzaamheden. De arbeidsdeskundige bekijkt ook of er een andere passende functie is binnen of buiten uw organisatie.

Daarnaast kan de arbeidsdeskundige een medewerker ondersteunen bij een bezoek aan het UWV voor de beoordeling van de WIA-uitkering. Wanneer uw medewerker dreigt uit te vallen, kan een arbeidsdeskundig ook preventief ingezet worden voor advies.

Wilt u vrijblijvend meer informatie over bijvoorbeeld het inzetten van een arbeidsdeskundige of wanneer de re-integratie van uw medewerker stagneert? Neem dan contact op met:

Bert van der Sanden

Consultancy verzuimbeleid

Hoe staat het met de verzuimaanpak in uw organisatie? Door te starten met een duidelijke visie, staan alle neuzen dezelfde kant op en weet iedereen in de organisatie waar hij aan toe is. Met als doel uiteindelijk het verzuimpercentage op een verantwoorde manier te beïnvloeden.

Dit doen wij door samen met u aan de slag te gaan. Wij stellen kritische vragen en geven door onze ervaring praktische feedback om tot een gezamenlijke aanpak te komen.

Wilt u vrijblijvend meer informatie ontvangen over consultancy verzuimbeleid? Neem dan contact met ons op.

Heeft u interesse? Neem contact op met:

Stefan Adriaansen

5 Stappen Vooruit - Stress en overspannenheid

Jaarlijks ervaart 20% van de beroepsbevolking in Nederland overbelastingsklachten, zoals overspannenheid, burn-out en andere mentale spanningsklachten. Concreet betekent dat 1,6 miljoen mensen hiermee te maken krijgt. Iemand met overbelastingsklachten verzuimt gemiddeld 290 dagen. De lange wachttijden in de reguliere zorg helpen hier niet bij. Wanneer het verzuim lang duurt, wordt de drempel voor uw medewerker om terug te keren naar het werk steeds hoger.

Snel ingrijpen kan verergering van overbelastingsklachten voorkomen. Daarom bieden wij vanuit Richting het 5 Stappen Vooruit traject aan. Dit traject bestaat uit een uitgebreide intake en vijf gesprekken die gericht zijn op het herstel van uw medewerker. Zo zorgen wij ervoor dat uw medewerker weer met plezier en energie krijgt in zijn of haar werk.

Wilt u meer informatie over 5 Stappen Vooruit – Stress en overspannenheid? Neem dan contact op met onze bedrijfspsycholoog:

Louise Knol
Josine Kool

5 Stappen Vooruit - Rouw en verlies

Rouw is een totaal van gevoelens, gedachten en gedrag dat ontstaat ten gevolge van het permanent missen van iets of iemand dierbaars. Helaas komt iedereen hier ooit wel mee in aanraking. Rouw is net als een vingerafdruk, herkenbaar maar per persoon verschillend. Daarmee maakt iedereen een eigen rouwproces door.

Persoonlijke begeleiding door middel van ‘5 Stappen Vooruit’ richt zich op het leren omgaan met rouw en verlies en zodoende in stapjes het dagelijks leven weer te kunnen oppakken.

Wilt u meer informatie over 5 Stappen Vooruit – Stress en overspannenheid? Neem dan contact op met onze bedrijfspsycholoog:

Louise Knol
Josine Kool

Balans 24 - Slaapklachten

Onze focus ligt op een uitdaging die 8-10% van de volwassen bevolking (18 jaar en ouder) treft: insomnie ofwel slapeloosheid, wat neerkomt op ongeveer 1,2 miljoen mensen. Slaap is een 24 uurs gebeuren en slapeloosheid heeft vaak invloed op iemands functioneren overdag. Helaas is er voor dit probleem momenteel slechts beperkte passende zorg beschikbaar in de 1e en 2e lijn.

Met de juiste behandeling middels een evidence-based online behandeltraject, bestaande uit vijf modules, gaat uw medewerker hiermee aan de slag. Hiernaast bieden wij uw medewerker 5 aanvullende coachsessies om verdieping aan te brengen op de e-learning. Dit heeft als doel dat de algehele belastbaarheid vergroot en het dagelijks functioneren verbetert.

Wilt u meer informatie over Balans 24? Neem dan contact op met onze bedrijfspsycholoog:

Tes de Jongh