Visie werkgever en medewerker bij re-integratie per 1 juli 2023 verplicht

24 juli 2023

Verzuim

< 1 min. lezen

Het voorspoedig laten verlopen van de re-integratie van zieke medewerkers is belangrijk. Werkgevers en medewerkers dragen daarvoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een onmisbare factor in dit proces is het gesprek tussen medewerker en werkgever. Om dat gesprek te stimuleren zijn werkgever en medewerker per 1 juli 2023 verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven. 

Wat houdt de wetswijziging in?
Het Plan van Aanpak is een onderdeel van de Wet verbetering poortwachter. Werkgever en medewerker stellen deze samen op, waarin zij vastleggen welke acties zij ondernemen voor re-integratie, welke doelen zij wanneer hopen te bereiken, hoe en wanneer zij evaluaties uitvoeren en wie de casemanager is. Vanaf 1 juli wordt het ook een verplichting dat werkgever en medewerker hun inzichten over de re-integratie delen in het Plan van Aanpak, de aanpassingen daarvan en tijdens de eerstejaarsevaluatie. Deze wijziging is nieuw, maar in veel situaties wordt de visie van de werkgever en medewerker al meegenomen in het Plan van Aanpak. 

Wat heeft de wetswijziging voor toegevoegde waarde?
Door het opnemen van de visie gaan werkgevers en medewerkers beter in gesprek over hun verwachtingen. Dit zal bijdragen aan een succesvol traject.

De wetswijziging is alleen van toepassing op documenten die op of na 1 juli zijn samengesteld. Daarnaast is het ontbreken van een heldere visie geen grond voor het opleggen van een loonsanctie.

Meer informatie?
Meer informatie over de wetswijziging vindt u hier.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met: