Voldoet uw RI&E aan de wettelijke eisen?

10 februari 2020

Arbeids­omstandigheden

2 min. lezen

In de vorige blog is besproken hoe u met behulp van een RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) voor een veilige en gezonde organisatie kan zorgen. De RI&E is een gestructureerde instrument om alle mogelijke gevaren en risico’s die in uw organisatie bestaan te identificeren en aan te pakken.

​Vervolgens maakt u een plan van aanpak (PvA) waar beschreven staat welke acties u kunt ondernemen om de risico’s te verkleinen. Maar hoe weet u nu zeker of alle gevaren benoemd zijn en of u de juiste acties heeft beschreven in het PvA? Richting kan u hierbij helpen door de RI&E te toetsen. Wanneer u meer dan 25 medewerkers in dienst hebt, is het verplicht om de RI&E te laten toetsen door een arbodienst. 

Wat gebeurt er tijdens een toetsing?
Onze kerndeskundigen kijken tijdens een toetsing of alle risico’s zijn benoemd. Hierbij checken zij of de RI&E en het PvA volledig en betrouwbaar zijn ingevuld. Bij veel organisaties worden werkzaamheden op de automatische piloot uitgevoerd waardoor het lastig is om alle risico’s te benoemen. De toetsing bestaat uit de volgende 4 onderdelen:

Restrisico’s 
Na het uitvoeren van de RI&E heeft u een overzicht van alle risico’s en gevaren binnen uw organisatie. Sommige risico’s kunnen niet volledig afgedekt worden. Deze risico’s worden ook wel restrisico’s genoemd. De kans dat bijvoorbeeld het beeldschermwerk van invloed is op de ogen van een kantoormedewerker zal altijd aanwezig zijn ondanks de maatregelen die genomen worden. Restrisico’s kunnen in de gaten gehouden worden middels een PMO. Een PMO is een onderzoek onder medewerkers waardoor u een goed beeld krijgt van wat er speelt bij hen zowel op fysiek als mentaal vlak. Op deze manier kunt u continu peilen of de restrisico’s effect hebben op uw medewerkers. 

Waarborg al je risico’s
Het is van belang om het verkleinen van alle risico’s te waarborgen. Een risico blijft altijd bestaan en door de waan van de dag kan dit snel vergeten worden. Stel binnen uw organisatie is de kans op gehoorbeschadiging aanwezig door de werkzaamheden die uw medewerkers uitvoeren. Naast dat dit risico wordt geminimaliseerd door gehoorbescherming verplicht te stellen, moeten medewerkers het beleid nastreven. Hierbij is het van belang dat er regelmatig iemand op de werkvloer toezicht houdt of dit beleid daadwerkelijk wordt nageleefd. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door een leidinggevende.   

Bent u benieuwd of uw organisatie veilig en gezond is? Doe dan een gratis check via Arbo Online. Hier kunt u meerdere zelfinspecties uitvoeren om te controleren of u alle risico’s kent binnen uw organisatie en of u de juiste maatregelen neemt. 

Wilt u meer informatie over de RI&E? Neem dan contact met ons op. Onderaan deze pagina vindt u onze contactgegevens.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met: