Voorkom psychisch verzuim

10 oktober 2023

Verzuim

2 min. lezen

Het ziekteverzuimpercentage over het eerste half jaar van 2023 is gedaald ten opzichte van de eerste kwartalen in 2022. Echter nemen psychische klachten bij medewerkers dit jaar behoorlijk toe.

Wat is psychisch verzuim?
We spreken van psychisch verzuim als een medewerker niet meer in staat is om (tijdelijk) de eigen werkzaamheden uit te kunnen voeren door psychische of sociale klachten. Uit onderzoek van Markteffect blijkt dat een kwart (25%) van de ondervraagde medewerkers (te) veel stress ervaart en bijna de helft (48%) regelmatig tot vaak klachten heeft als gevolg van stress. Dit geldt met name voor vrouwelijke medewerkers tot 36 jaar (61%). De oorzaken van (te) veel stress zijn de hoeveelheid werk (52%), de tijdsdruk (43%) en stress in de privésituatie (35%).

Hoe herkent u psychische klachten?
Langdurig psychisch verzuim voorkomen begint met het herkennen van symptomen. Psychische klachten bij een medewerker kunt u herkennen aan de volgende symptomen:

  • vermijden van zware belasting en andere taken
  • gedragsverandering
  • afwezigheid
  • vermoeidheid
  • verminderd functioneren

Als werkgever is het belangrijk om psychische klachten serieus te nemen. Hoe sneller u in actie komt, hoe kleiner de kans op langdurig verzuim.

Tips! Wat kunt u als werkgever doen?
Ga het gesprek aan met de medewerker zodra u psychische klachten herkent. Spreek uw zorg uit en check of de medewerker de zorg deelt. Luister naar de medewerker en kom in actie. Op deze manier laat u zien dat u de medewerker serieus neemt. De medewerker heeft zelf ook de verantwoordelijkheid het gesprek aan te gaan. Echter vindt niet iedere medewerker dat makkelijk. Zorg er daarom voor dat medewerkers weten bij wie ze terecht kunnen als ze niet lekker in hun vel zitten. 

Een laatste tip: ga bij medewerkers op zoek naar talenten en geef vertrouwen en vrijheid. Minder controle, meer erkenning en waardering. Daar draait het in de kern om.

Hoe kan Richting helpen?
We bieden trainingen en workshops aan om managers stress te laten herkennen. Daarnaast bieden we ook workshops aan voor medewerkers om in de spiegel te kijken en de eigen stresssignalen op tijd te signaleren en aan te pakken. 

Wilt u meer informatie? Neem contact op met: