Arbeidsdeskundig onderzoek

Waarom een arbeidsdeskundig onderzoek?

12 april 2021

Verzuim

2 min. lezen

Wanneer uw medewerker voor een langere tijd verzuimt, is de kans aanwezig dat u te maken krijgt met een arbeidsdeskundige. Hij voert onder andere een arbeidsdeskundig onderzoek uit. Maar waarom en wanneer wordt dit onderzoek uitgevoerd? Wij vertellen in deze blog alles wat u moet weten over een arbeidsdeskundig onderzoek.

Waarom een arbeidsdeskundig onderzoek? 

Als er sprake is van verzuim gaat uw medewerker eerst langs bij de bedrijfsarts. Hij kijkt naar de beperkingen in de belastbaarheid van de medewerker en brengt deze in kaart. Wanneer een medewerker blijvende of langdurige beperkingen heeft waardoor hij zijn werkzaamheden niet (volledig) kan uitvoeren, adviseert de bedrijfsarts een arbeidsdeskundig onderzoek. Dit wordt uitgevoerd door een arbeidsdeskundige. 

De arbeidsdeskundige brengt de functie van de medewerker in kaart en kijkt of de functie aansluit bij de bevindingen van de bedrijfsarts. Uit het arbeidsdeskundig onderzoek kan bijvoorbeeld naar voren komen dat de werkzaamheden van uw medewerker aangepast moeten worden of dat er gezocht moet worden naar ander werk binnen of buiten de organisatie. 

Het doel van het onderzoek is om u en uw medewerker inzicht te geven over hoe uw medewerker terug kan keren in loonvormend werk. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de re-integratie van uw medewerker. Dit betekent dat u verplicht bent om alle re-integratiemogelijkheden te onderzoeken. Een arbeidsdeskundig onderzoek helpt hierbij om de mogelijkheden in kaart te brengen.  

Wanneer vindt het arbeidsdeskundig onderzoek plaats? 

Het arbeidsdeskundig onderzoek vindt meestal plaats tussen de 42e en 52e ziekteweek. Het kan ook voorkomen dat het onderzoek eerder uitgevoerd moet worden. In dit geval is er meestal sprake van blijvende beperkingen waarbij er geen zicht is op verbetering in de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan een kapper die blijvende beperkingen heeft aan beide handen waardoor hij niet meer in staat is om het haar van klanten te knippen, verven, etc. 

Wat gebeurt er allemaal tijdens zo’n onderzoek? 

Het onderzoek vindt bij voorkeur plaats op locatie bij de werkgever. De arbeidsdeskundige spreekt zowel de werkgever als medewerker. Wanneer nodig wordt ook de werkplek van de medewerker bekeken. Op basis van het gesprek met de werkgever, medewerker en de bevindingen vanuit de bedrijfsarts wordt een passend advies gegeven over hoe uw medewerker terug kan keren in loonvormend werk. 

Wist u dat u een arbeidsdeskundige ook kunt inschakelen voor: 
  • Advies wanneer uw medewerker dreigt uit te vallen; 
  • Hulp bij het berekenen van de loonwaarde; 
  • Ondersteuning bij een bezoek aan het UWV voor de beoordeling van de WIA-uitkering. 

Heeft u vragen over het inzetten van een arbeidsdeskundige of wilt u meer weten over een arbeidsdeskundig onderzoek? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

 

Wilt u meer informatie? Neem contact op met: