Wat kunt u doen tegen pesten op de werkvloer?

10 december 2020

Arbeids­omstandigheden

2 min. lezen

Als werkgever heeft u de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Toch zien we in veel gevallen dat er soms sprake is van pesten en discriminatie op de werkvloer.

Wanneer medewerkers worden gepest, worden zij onzeker op het werk. Dit kan zorgen voor verzuim en maakt het voor medewerkers extra moeilijk om terug te keren naar het werk. Een erg vervelende situatie voor uw medewerkers. Daarom is het belangrijk om pestgedrag te voorkomen. In deze blog geven wij u tips hoe u pestgedrag kunt voorkomen. 

Wat is pesten? 

Het gaat om pesten wanneer iemand zich gepest voelt. Voor de één is een grap namelijk leuk, maar voor de ander kan diezelfde grap kwetsend zijn. Pesten is herhaald gedrag gericht op één persoon. 

Medewerkers kunnen gepest worden door één of meerdere collega’s, maar dit kan ook gebeuren door de leidinggevende. Pesten gebeurt zowel verbaal, non-verbaal als fysiek. Dit kunnen kleinerende opmerkingen, flauwe grappen, negeren of roddelen zijn, maar ook fysiek geweld. 

Hoe voorkomt u pesten? 

Een kwart van alle werkenden (26%) wordt weleens gepest. Dit blijkt uit een onderzoek van het CNV.  Daarom is het belangrijk om hier als werkgever goed mee om te gaan. De onderstaande tips kunnen u helpen pestgedrag te voorkomen. 

#Tip 1: Stel een beleid op 
Begin met het opstellen van een beleid tegen pestgedrag en discriminatie. Neem hierbij als uitgangspunt dat pesten en discriminatie niet wordt geaccepteerd binnen de organisatie. Beschrijf daarnaast wat het gewenste gedrag is en welke eventuele sancties er zullen zijn wanneer er sprake is van ongewenst gedrag. 

#Tip 2: Zorg voor een vertrouwenspersoon
Als werkgever is het belangrijk om uw medewerkers de mogelijkheid te bieden om met een onafhankelijk persoon (binnen of buiten de organisatie) te kunnen praten. Een vertrouwenspersoon is geschikt om uw medewerkers hierbij te ondersteunen.

#Tip 3: Ga in gesprek
Wanneer u merkt dat er onderling gepest wordt op de werkvloer, zorg er dan voor dat u in gesprek gaat met de betreffende medewerkers. Wij kunnen uw leidinggevenden coachen en handvatten geven om het gesprek te voeren. 

Hoe merkt u pestgedrag op? 

Soms kunt u als werkgever signalen opvangen op de werkvloer als er sprake is van pestgedrag. Probeer hier alert op te zijn en neem contact op met uw casemanager wanneer u één van de volgende signalen opmerkt bij uw medewerker: 

  • De medewerker meldt zich vaker ziek; 
  • De medewerker trekt zich terug op de werkvloer; 
  • De medewerker is snel geïrriteerd; 
  • De medewerker is moe en heeft een lage productiviteit; 
  • De medewerker heeft geen tot weinig plezier tijdens het werk.

Heeft u vragen over pestgedrag op de werkvloer? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onderaan deze pagina vindt u onze contactgegevens.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met: