Ziek melden na conflict

13 mei 2024

Verzuim

2 min. lezen

Arbeidsconflict en ziek melden: het is een combinatie die regelmatig voorkomt. Een arbeidsconflict kan bijvoorbeeld gaan over de inhoud van het werk, arbeidsvoorwaarden of de arbeidsomstandigheden. Een ziekmelding ontstaat wanneer een medewerker door ervaren klachten zijn of haar werkzaamheden (tijdelijk) niet uit kan voeren.

Er zijn twee verschillende categorieën:

  1. Arbeidsconflict naar aanleiding van ziekte. Dit kan ontstaan wanneer tijdens de ziekmelding en/of re-integratie verstoringen ontstaan.
  2. Ziekmelding naar aanleiding van een arbeidsconflict. Als een medewerker zich ziek meldt als direct gevolg van een arbeidsconflict, staat u als werkgever voor een uitdaging. Wij geven u graag tips hoe met deze situatie om te gaan. 

Veel voorkomende triggers

  • Overspannenheid: medewerkers kunnen zich overspannen voelen door constante druk of onrealistische verwachtingen. Door opgelopen spanning kan ineens ‘de bom barsten’.
  • Angst voor confrontatie: sommige medewerkers vermijden liever directe confrontatie over werkgerelateerde issues uit angst voor negatieve consequenties of verstoring van de werkrelatie. Zich ziek melden kan een uitweg bieden om zo’n confrontatie te ontlopen.
  • Protest: zich ziek melden kan ook een vorm van protest zijn tegen arbeidsomstandigheden waar de medewerker ontevreden over is. Dit is een indirecte manier voor medewerkers om ongenoegen te uiten. Bijvoorbeeld geen verlof krijgen of een slechte beoordeling ontvangen.
  • Gepest worden: Pesten op de werkplek kan leiden tot emotionele en soms fysieke klachten. Medewerkers die hiermee te maken hebben, kunnen zich ziek melden om hier niet meer mee geconfronteerd te worden. 
  • Niet begrepen voelen: gebrek aan begrip of empathie van collega’s of leidinggevenden kan medewerkers het gevoel geven geïsoleerd en ondergewaardeerd te zijn, wat stress en angst kan veroorzaken.

Wat kunt u doen?

Als een ziekmelding ontstaat vanwege een arbeidsconflict, is het belangrijk om hier een oplossing voor te vinden. Allereerst is het belangrijk te achterhalen wat precies de klachten zijn. Dit kunnen mentale klachten zijn, maar ook fysiek. Bijvoorbeeld hoofdpijn, slapeloosheid, boosheid en spanning. Een spreekuur met de bedrijfsarts kan uitkomst bieden, waarin informatie wordt opgehaald waaruit blijkt wat de concrete reden is van de ziekmelding. 

U mag niet zelf bepalen of de zieke medewerker wel of niet arbeidsongeschikt is. Deze taak behoort tot de bedrijfsarts. De zieke medewerker is wel verplicht mee te werken aan de re-integratie en moet dus ook aanwezig zijn bij het spreekuur bij de bedrijfsarts. Wanneer de medewerker dit weigert, kan dit gevolgen hebben voor het doorbetalen van het loon. 

Bemiddeling

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om bemiddeling of een driegesprek in te zetten. Een bemiddelaar zal als onafhankelijk gesprekspartner een gesprek tussen werkgever en medewerker faciliteren en leiden. Er wordt gezamenlijk gezocht naar een bevredigende oplossing. De bemiddelaar stelt vervolgens een gespreksverslag op. Bemiddeling wordt vaak ingezet op advies van de bedrijfsarts of andere spreekuurhouder. De casemanager kan ook een bemiddelingsgesprek adviseren. 

Mocht u vragen hebben over dit thema, dan kunt u contact opnemen met uw casemanager.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met: