Ziek uit dienst: wat moet u doen als werkgever?

17 juni 2024

Verzuim

3 min. lezen

Uw medewerker gaat ziek uit dienst, wat moet u nu doen? Wat zijn de (financiële) gevolgen voor u als werkgever? In deze blog bespreken we meerdere situaties: zelf ontslag nemen, ziek uit dienst in de proefperiode, met een tijdelijk contract of voor onbepaalde tijd. Ook lichten we toe wat de gevolgen zijn wanneer u eigenrisicodrager bent.

Ziek uit dienst met contract onbepaalde tijd

Bij een contract voor onbepaalde tijd is het niet toegestaan om een medewerker tijdens ziekte te ontslaan vanwege het opzegverbod. Als werkgever bent u verplicht om de medewerker gedurende 2 jaar te begeleiden volgens de Wet verbetering poortwachter. Dit houdt in dat u samen met de medewerker actief aan zijn re-integratie werkt.

Gedurende deze periode blijft u als werkgever verantwoordelijk voor de loondoorbetaling.  Na afloop van de 2 jaar ziekteperiode kunt u ontslag aanvragen bij het UWV, zonder dat u een ‘ziek uit dienst melding’ hoeft te doen.

Als het UWV oordeelt dat u onvoldoende heeft bijgedragen aan de re-integratie van de medewerker, kan het UWV een loonsanctie opleggen. Dit betekent dat u verplicht bent om het loon van de zieke medewerker maximaal een jaar extra door te betalen, bovenop de reeds verstreken termijn van 2 jaar. 

Ziek uit dienst met tijdelijk contract

Wanneer u het tijdelijke contract van een zieke medewerker niet verlengt, bent u verplicht dit bij het UWV te melden. Dit moet uiterlijk op de laatste dag van het dienstverband gebeuren. Als u dit te laat meldt, kan dit resulteren in een boete. U moet het loon doorbetalen tot de einddatum van het contract. Daarna neemt de Ziektewet het over. In deze situatie mag u als werkgever er gewoonweg voor kiezen om een tijdelijk contract af te laten lopen. Er geldt dan geen opzegverbod.

Eigenrisicodrager

U kunt er voor kiezen om Eigenrisicodrager te zijn voor de Ziektewet en voor de WIA. Als u deze keuze maakt, verandert de manier waarop u als werkgever moet omgaan met een ziek uitdiensttreding of een WIA-toekenning van een medewerker. Als eigenrisicodrager betaalt u minder werkgeverspremie, maar bent u zelf verantwoordelijk voor de sociale verzekeringen van uw medewerkers. Dit betekent dat wanneer een medewerker ziek uit dienst gaat, u zelf de Ziektewet- of WIA-uitkering moet verstrekken. Hoe meer medewerkers er ziek uit dienst of in de WIA gaan, hoe hoger de premie zal worden. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor het regelen en bekostigen van de re-integratie van de zieke medewerker. Indien u als werkgever hier vragen over heeft, adviseren wij u contact op te nemen met uw verzekeringsadviseur.

Ziek uit dienst in proeftijd

Het opzegverbod bij ziekte geldt niet tijdens de proeftijd. Als de medewerker in zijn proeftijd ziek wordt, mag u de arbeidsovereenkomst beëindigen. De medewerker heeft dan wel recht op de wettelijke transitievergoeding voor de periode dat hij of zij in dienst was. Een transitievergoeding is een vergoeding die dient als compensatie voor het ontslag van de medewerker. Deze vergoeding wordt ook wel ontslagvergoeding genoemd. De hoogte van deze ontslagvergoeding hangt af van het salaris van de medewerker en hoe lang hij in dienst was. Wanneer de medewerker ziek uit dienst gaat in zijn proeftijd, moet u de medewerker ziek uit dienst melden bij het UWV.

Zelf ontslag nemen

Wanneer de medewerker zelf ontslag neemt, heeft hij of zij geen recht op een Ziektewet-uitkering of een WW-uitkering. Dit geldt ook als de medewerker ontslag neemt tijdens de proeftijd. De medewerker heeft geen recht op een transitievergoeding wanneer hij zelf ontslag neemt. 

Wanneer een re-integratieverslag maken?

In sommige gevallen moet de werkgever ook een re-integratieverslag maken als de medewerker ziek uit dienst gaat. Of dit noodzakelijk is, hangt af van de duur van de ziekteperiode vóór het einde van het dienstverband.

Geen re-integratieverslag: Als uw medewerker korter dan 6 weken ziek is op het moment dat het dienstverband eindigt.

Verkort re-integratieverslag: Als uw medewerker tussen de 6 weken en 10 weken ziek is op het moment dat het dienstverband eindigt. Of als de bedrijfsarts verwacht dat de werknemer binnen 3 maanden helemaal hersteld is.

Wel re-integratieverslag: Als uw medewerker 10 weken of langer ziek is op het moment dat het dienstverband eindigt.

Het re-integratieverslag levert de werkgever aan bij het UWV.

Als uw medewerker ziek uit dienst gaat, zorg dan dat u de ziekte op tijd meldt bij het UWV om boetes te voorkomen. Regel de re-integratie met uw medewerker goed. Ook al gaat uw medewerker binnenkort ziek uit dienst, u blijft tot dat moment verantwoordelijk voor de re-integratieactiviteiten.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met: