Ziek zijn en vakantie

11 juli 2024

Verzuim

3 min. lezen

De zomervakantie staat weer voor de deur en tegelijkertijd ontstaat de vraag hoe om te gaan met medewerkers die in het verzuim zitten. Als werkgever heeft u te maken met diverse regels en mogelijkheden rondom ziekteverzuim en vakantie. In deze blog geven we u inzicht in de regels en mogelijkheden rondom vakantie tijdens ziekte, het opnemen van vakantiedagen, hoe vakantie kan bijdragen aan het herstel van uw medewerker en enkele tips!

Mag een medewerker op vakantie tijdens verzuim?

Het is een veelvoorkomende vraag: mag een medewerker op vakantie gaan als hij of zij ziek is? Het korte antwoord is ja, maar er zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Allereerst is het belangrijk om te overleggen met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts beoordeelt of een vakantie bijdraagt aan het herstel van de medewerker en niet contraproductief is. Bent u als werkgever akkoord? Dan heeft uw zieke medewerker tijdens vakantie een tijdelijke vrijstelling van zijn of haar re-integratietaken.

Hoe zit het met het opnemen van vakantiedagen?

Zieke medewerkers bouwen gewoon vakantiedagen op. Wanneer een medewerker tijdens ziekte op vakantie wil, kan hij of zij hiervoor vakantiedagen opnemen. Het opnemen van vakantiedagen moet via de gebruikelijke manier bij de werkgever worden aangevraagd. Het opnemen van deze dagen moet wel in overleg met u als werkgever en goedgekeurd worden door de bedrijfsarts. Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de periode van afwezigheid en hoe de medewerker bereikbaar blijft.

Twee situaties kunnen zich voordoen:
Volledig arbeidsongeschikt
Bij volledige arbeidsongeschiktheid is de medewerker volledig ziek gemeld. Als de medewerker op vakantie gaat, mogen er verlofdagen worden afgeschreven. 

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt
Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is de medewerker deels in staat om te werken. In dit geval telt een verlofopname als een hele verlofdag. Dit betekent dat de medewerker volledig verlof neemt voor de dag waarop hij of zij op vakantie is, ongeacht de gedeeltelijke werkgeschiktheid.

Welk loon moet worden uitbetaald aan de zieke medewerker tijdens vakantie?

Als een medewerker ziek is en tijdens zijn ziekte een lager percentage van zijn loon ontvangt, wordt dit niet toegepast tijdens de periode waarin hij vakantie opneemt. Vakantiedagen worden altijd uitbetaald tegen 100% van het laatstverdiende loon, ook tijdens ziekte. Hierdoor behoudt de medewerker zijn volledige salaris gedurende zijn vakantie, ongeacht de verminderde loondoorbetaling tijdens de verzuimperiode.

Vakantie kan bijdragen aan sneller herstel

Een vakantie kan een positieve invloed hebben op het herstel van een medewerker. Even weg uit de dagelijkse sleur en de stress van het werk kan ervoor zorgen dat een medewerker sneller herstelt. Het is belangrijk om dit goed te laten beoordelen door de bedrijfsarts, zodat de vakantie daadwerkelijk bijdraagt aan het herstelproces. 

Ziekmelden tijdens vakantie

Wat doet u als een medewerker zich ziek meldt tijdens de vakantie? Worden vakantiedagen dan omgezet in ziektedagen? Dit verschilt per organisatie en per CAO. Het is daarom belangrijk om heldere afspraken te hebben en deze goed te communiceren binnen uw organisatie.

Wanneer een medewerker ziek wordt en de vakantiedagen worden gepauzeerd, start direct het verzuimtraject en de verplichting tot re-integratie. Het is ook belangrijk om duidelijk te maken dat medewerkers zich weer beter moeten melden zodra ze hersteld zijn, zelfs als dat tijdens hun vakantie is. 

Enkele tips!

  • Zorg ervoor dat alle medewerkers weten dat er een verzuimprotocol is en hoe dit werkt.
  • Informeer uw medewerkers over wie zij moeten bellen bij ziekte en geef het juiste telefoonnummer door. Snel handelen verkleint de kans op langdurig verzuim.
  • Vraag uw medewerkers aan om zich beter te melden als zij tijdens hun vakantie herstellen.

Al met al kan het omgaan met ziekteverzuim en vakanties kan complex zijn, maar met de juiste afspraken en communicatie kan een vakantie bijdragen aan het welzijn en herstel van uw medewerker. 

Wilt u meer informatie? Neem contact op met: